Komitet Etyki PAN cenzuruje zwolenników Czarnka?

Profesorstwu PAN-owskiemu nie podoba się Pakiet Wolności Akademickiej ministra prof. Przemysława Czarnka. Według Komitetu Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk „proponowana zmiana ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie identyfikuje problemu wolności wyrażania przekonań światopoglądowych, religijnych lub filozoficznych, ale go tworzy” Problem wolności wyrażania przekonań ma jednak somo profesorstwo z owego komitetu. Postanowili bowiem … Czytaj dalej

Rzymskokatolicka Parafia św. Mikołaja w Kopernikach zbiera na pomoc mieszkańcom z Morowa

Ks Damian Jurczak – proboszcz parafii św. Mikołaja w Kopernikach zwraca się do swoich parafian o pomoc w zbiórce dla ofiar powodzi z Morowa. I my się przyłączamy i posta rozgłaszamy. Kochani! Jako Proboszczowi naszej Parafii, już po raz kolejny przychodzi mi prosić o wsparcie. Rok temu wydarzyła się tragedia w Nadziejowie – gdzie płonął … Czytaj dalej

Czytajcie, udostępniajcie, nagłaśniajcie, tłumaczcie, nie bądźcie bierni

Narodowy Program Szczepień do poprawy, gdyż pomija kluczowe kwestie Na adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przesłałem swoje uwagi do projektu „Narodowego Programu Szczepień”. Oceniam ów projekt negatywnie i wnioskuję o liczne uzupełnienia, które zmienią jego charakter z propagandowego na informacyjny. Ponieważ rzecz dotyczy zdrowia i życia wszystkich Polaków, a diabeł tkwi w szczegółach, poniżej zamieszczam swój list do KPRM w całości. Szanowni Państwo, W odpowiedzi na zaproszenie szefa Kancelarii Prezesa Rady … Czytaj dalej

Nie dla kolędników wspierających tzw strajk kobiet – apel do TVP, Podpisz!!!

Centrum Życia i Rodziny apeluje do prezesa Telewizji Polskiej o wycofanie ze świątecznej ramówki emisji koncertów kolęd i pastorałek, które wykonują artyści popierający postulaty tzw. Strajku Kobiet. „Nie chcemy oglądać takich „gwiazdek” z piorunami w te Święta!” – piszą inicjatorzy akcji. „Lulajże Jezuniu, moja perłko” lub „Gdy śliczna Panna, Syna kołysała” – te oraz inne piękne … Czytaj dalej

Kobiety Solidarności Walczącej przeciwko tzw. „strajkowi kobiet”

Apel kobiet Solidarności Walczącej: Treść apelu została opublikowana na portalu Niezależna.pl, za którym cytujemy My, kobiety Solidarności Walczącej, organizacji założonej w okresie stanu wojennego w Polsce w 1982 r. – więzione, internowane, represjonowane – mamy prawo i obowiązek wyrazić stanowczy protest wobec tych, którzy rujnują wywalczoną wolność, bezczeszczą symbole religijne i narodowe. Prosimy i wzywamy … Czytaj dalej

List otwarty z wnioskiem o dymisję M. Kamińskiego, M. Dworczyka i Komendanta Policji

LIST OTWARTY My, niżej podpisani działacze opozycji niepodległościowej i antykomunistycznej, więźniowie polityczni z czasów PRL, twórcy i działacze społeczni, zwracamy się do Panów Premierów z wnioskiem o natychmiastową dymisję szefów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego, podległego mu szefa policji – Komendanta Głównego, gen. Jarosława Szymczyka oraz szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka. … Czytaj dalej

Nie możemy dalej milczeć

W poczuciu odpowiedzialności nasi biskupi robili wszystko, by nie wchodzić w jawny konflikt z rządzącymi. Jednocześnie nam, katolikom, przekazywali informację, iż restrykcje które dotykają nas w kościołach, na cmentarzach i pielgrzymkach, są nadużyciami władzy. Długo dyskutowaliśmy, co powinniśmy z tym zrobić jako katolicy. Prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw COVID-19, powiedział dziś: „w … Czytaj dalej

Aborcyjny wirus, lewacka choroba

fot. Piotr Tomasz / Norwegia, Drammen – Dzień Niepodległości Proszę zwrócić uwagę na dziecko trzymające transparent: „Nie obchodzi mnie z kim się p…” Widziałem kiedyś zagraniczny reportaż. Grupa rodziców zaprowadziła swoje pociechy do domu, w którym przebywało chore na ospę wietrzną dziecko. Celem było ich zarażenie. Przybyłe dzieci nie zdawały sobie jednak z tego sprawy. … Czytaj dalej

Nieocenzurowany wywiad z Janem Krzysztofem Ardanowskim

Szanowni Państwo, Pragnę zamieścić do Państwa wiadomości pełen tekst wywiadu, jakiego udzieliłem portalowi Niezależna.pl. Uległem namowie dziennikarza, który stwierdził, upewniając mnie nie tylko w rozmowie, ale także stosownym SMS-em, że autoryzowana przeze mnie wypowiedź będzie w całości, bez poprawek. W rzeczywistości zamieszczono tylko fragment tekstu, pomijając najważniejsze części dotyczące zasadności zachowań Posłów i Senatorów, którzy … Czytaj dalej

Apel za dezubekizacją

W Trybunale Konstytucyjnym rozstrzyga się kwestia zgodności ustawy dezubekizacyjnej z konstytucją. Dzięki ustawie byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL pozbawiono niesprawiedliwych przywilejów emerytalnych. Poszkodowani i prześladowani przez bezpieczniaków dawni opozycjoniści wystosowali w tej sprawie petycję skierowaną do prezes Trybunału Julii Przyłębskiej. „Funkcjonariusze komunistycznego aparatu terroru mordowali, torturowali i dokonali niezliczonych przestępstw na działaczach niepodległościowych”, dlatego „Niepodległa … Czytaj dalej