Wybory w jednej z komisji wyborczych sfałszowano? Prokuratura Rejonowa w Słupsku wszczęła dochodzenie

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa zostało złożone przez prezydent Słupska Krystynę Danilecką-Wojewódzką 23 października. Według niej, kandydatom do Senatu, w protokole sporządzonym przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 5, miały zostać błędnie przypisane głosy.

ABW podobnie jak RKW zauważa zagrożenie wolnych wyborów w Polsce

Poniżej link do artykułu z 2019 r. zamieszczonego w wydawnictwieAgencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Opisuje m.in. metody fałszowaniawyborów tożsame ze stwierdzonymi w Polsce przez Stowarzyszenie RKW: W załączniku zamieszczam wybrane fragmenty tego artykułu. Pozostaje aktualnym pytanie czy sędziowie i prokuratorzy nadal będąudawać, że prawo wyborcze nie jest w Polsce łamane? Andrzej ZdunRKW Mazowsze

Spotkanie przedstawiciela RKW z Prezesem NIK Marianem Banasiem

W dniu 11.02.20 nastąpiło kolejne spotkanie przedstawiciela Ruchu Kontroli Wyborów Marcina Dybowskiego z Prezesem NIK Marianem Banasiem. Tematem rozmów było przedstawienie przez RKW konieczności przeprowadzenia przez NIK szeregu kontroli, których celem będzie zbadanie stopnia przygotowań organów państwowych oraz samorządowych do prawidłowego i transparentnego przeprowadzenia wyborów w Polsce w 2020 roku.

Czy skazany za wyłudzenia i oszustwa Rafał Gaweł, założyciel Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, prześladuje Polaków?

Prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie Dariusza Mateckiego, radnego Szczecina, który widzi wielkie zagrożenie w postępującej islamizacji Europy. OMZRiK złożył do prokuratury doniesienie o popełnieniu przestępstwa: „Mamy dowody na to, że Dariusz Matecki zamieszczał w sieci treści rasistowskie, antysemickie. Nawoływał też publicznie do mordowania muzułmanów i uchodźców”, na podstawie oskarżeń Rafała Gawła, założyciela i byłego szefa OMZRiK, … Czytaj dalej

W sprawie fałszerstwa wyborczego Prokuratura rejonowa w Piasecznie umarza sprawę i bezprawnie nie informuje stron o przysługującym trybie odwołania się od tej decyzji

W zawiadomieniu tym chodziło o sytuację, kiedy dwóch oszustów wyborczych, przechwalało się między sobą w ilu to już komisjach obwodowych głosowało na lewe zaświadczenia. Rozmawiali na tyle głośno, że usłyszał to członek obwodowej komisji wyborczej, który złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Z rozmowy wynikało, iż działa cała zorganizowana grupa oszustów wyborczych, co mogło mieć wpływ … Czytaj dalej

Sprawa fałszowania podpisów na listach Ruchu Narodowego. Dyscyplinarka dla prokuratorów

Czterech prokuratorów, którzy prowadzili śledztwo ws. fałszowania podpisów pod listami poparcia Ruchu Narodowego stanie przed sądem dyscyplinarnym. Śledztwo prowadzi obecnie Prokuratura Okręgowa w Lublinie, która uważa, że robi wszystko, by wyjaśnić sprawę. Przesłuchano ponad 400 świadków i pobrano próbki pisma m.in. od wiceministra Adama Andruszkiewicza.

Fałszerstwa w gminie Słupno k/ Płocka

Skutkiem referendalnego odwołania rady gminy Słupno k/ Płocka, w dniu 20-go bm. odbyły się wybory nowej rady, które w ocenie kilku mieszkańców zostały sfałszowane. Z ich relacji wynika, że  na krótko przed wyborami,  poza wiedzą właścicieli nieruchomości, na terenie gminy zostało zameldowanych co najmniej 100 osób, zadaniem których było głosowanie na wskazanych przez Wójta kandydatów … Czytaj dalej