Nieprawidlowosci podczas wyborów parlamentarnych – tylko 7 dni na protesty wyborcze

Szanowny Państwo,

napływają już do Stowarzyszenia RKW liczne komunikaty o fałszerstwach wyborczych popełnionych w minionych wyborach.
W poniedziałek, 10 czerwca br. w Dzienniku Ustaw na poz.853 zostało opublikowane Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2024 r.

W związku z tym zaczyna biec 7-dniowy termin na składanie protestów w trybie wyborczym do Sądu Najwyższego. Protest należy złożyć albo osobiście w siedzibie Sądu Najwyższego w Warszawie kod pocztowy 00-951, Pl.Krasińskich 2/4/6, najpóźniej w poniedziałek, 17 czerwca w godzinach urzędowania tego Sądu albo listem poleconym za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej – liczy się wtedy data stempla pocztowego, nie późniejsza niż 17.06.2024 r.
Zasady pisania protestu w trybie wyborczym przypominam w poniższym linku (proszę pamiętać, że uprawnionym do złożenia protestu jest wyborca danego Okręgu Wyborczego lub Pełnomocnik Komitetu Wyborczego a źródła złamanego prawa wyborczego, które trzeba dokładnie przytoczyć, to po pierwsze XXXI Rozdział Kodeksu Karnego oraz Kodeks Wyborczy):

W przypadku pytań dotyczących szczegółów, proszę o kontakt mailowy (azdun01@gmail.com) lub telefoniczny (tel.692 443 703) – pomożemy w sformułowaniu tych protestów.

Po złożeniu protestu w trybie wyborczym możliwe i zalecane jest złożenie protestu w trybie karnym w postaci zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnieniu przestępstwa wyborczego do właściwej Prokuratury Rejonowej w terminie krótszym niż 2 lata od daty wyborów.

Pozdrawiam
Andrzej Zdun