Kurzarbeit: Co powinni wiedzieć zatrudnieni z Polski i Czech pracujący w Niemczech!

Na stronach Niemieckiej Federacji Związków Zawodowych pojawił się poradnik dla pracowników z Polski i Czech – pracującym w Niemczech, którym podsuwane są do podpisu różne, dziwne dokumenty mające na celu wymuszenie zrzeczenia się swoich praw na swoją niekorzyść. Najważniejsze jest to, aby przed podpisaniem jakiegokolwiek dokumentu skontaktować się z odpowiednimi organizacjami i zasięgnąć poradę prawną. … Czytaj dalej

Czy wybory się odbędą? Sygnały RKW z terenu całej Polski. Ku rozwadze rządzącym refleksje Krajowego Koordynatora sieci RKW!

Stachanowskie kwintety składające się z podporządkowanych władzy urzędasów i rodzin skorumpowanych biurokratów zdecydować mogą o wyniku wyborów poprzez fałszowanie wyników przede wszystkim w wielkich miastach – czy tego chcą Komitety Wyborcze Kandydatów na Prezydenta RP?