O POWRÓT DO NORMALNOŚCI – konieczne referendum aby powstrzymać szaleństwa władzy!!! Wystąpienie Prezesa RKW

Podczas debaty dotyczącej Honorowej Instrukcji Poselskiej prezes Ruchu Kontroli Wyborów poruszył kwestię związaną z koniecznością wprowadzenia prawa umożliwiającego odwołanie wiarołomnego posła, który nie realizuje obietnic wyborczych a same obietnice – świadomie kłamiąc – traktuje jedynie jako „kiełbasę wyborczą”. Poza tym Marcin Dybowski przedstawił konieczność przeprowadzenia referendum w fundamentalnych sprawach systemowych by obywatele mieli realne szanse na powstrzymywanie władz i urzędników przed realizowaniem obłędnych, skierowanych przeciwko narodowi, pomysłów politycznych i ekonomicznych.

Należy zmienić konstytucję by obywatele mieli realną możliwość w referendum powstrzymać szaleństwa władzy bez łaski prezydenta, sejmu czy senatu jeśli zbiorą pod wnioskiem 1,5 milinów podpisów.

Pytania referendalne:

1. Czy jesteś za zmianą konstytucji RP i ustanowieniem prawa obywateli do rozstrzygania w referendum ogólnokrajowym spraw o szczególnym znaczeniu dla państwa – bez konieczności zgody Sejmu lub Senatu lub Prezydenta – w przypadku zebrania pod wnioskiem o takim referendum minimum 1,5 mln podpisów polskich obywateli? Referendum nie mogłoby rozstrzygać kwestii religijnych, światopoglądowych oraz pozbawienia prawa do życia oraz prawa własności.

2. Czy jesteś za odrzuceniem przez Polskę obecnie procedowanych zmian traktatowych Unii Europejskiej oraz wypowiedzeniem przez Polskę postanowień o Zielonym Ładzie, Fit for 55 i innych ograniczeń związanych z tzw. polityką klimatyczną?

3. Czy jesteś za zmianą konstytucji RP i pozbawieniem immunitetów sędziów oraz prokuratorów?

4. Czy jesteś za przywróceniem rolnikom (przy zachowaniu zasady pełnej odpowiedzialności) pełnej władzy nad ich rodzinnym gospodarstwem rolnym (a więc ziemią rolną, hodowlą i uprawą) utrzymywanym w sposób tradycyjny?

5. Czy jesteś za wprowadzeniem pełnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych wszystkich szczebli za podejmowane przez nich decyzje?

Kontakt w sprawie referendum – Marcin Dybowski Prezes Ruchu Kontroli Wyborów, tel. 509458438