Dawni opozycjoniści (ale nie ci od Kiszczaka) zwracają się do rządu z żądaniami.

 Warszawa, 12.05.2022 r.

Sz. P. Premier Mateusz Morawiecki , Wicepremier Jarosław Kaczyński , Minister Mariusz Kamiński, Minister Zbigniew Ziobro , Minister Michał Dworczyk , ministry MAP , Posłowie na Sejm RP, Posłowie PE, Senatorowie RP,  przyjaciele Polskiej Racji Stanu , Prezesi Stowarzyszeń , Przewodniczący Rad Konsultacyjnych ds DOA , Przewodnicząca Zofia Romaszewska…

Prosimy wszystkie Wojewódzkie Rady Konsultacyjne ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych oraz Radę ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z powodów politycznych przy UdsKiOR o ustosunkowanie się i poparcie naszych postulatów – pismo w załączeniu, które rąk własnych otrzymał Pan Prezes Jarosław Kaczyński.

Jednocześnie przypominamy, iż Grupa Niekoncesjonowanych Działaczy Niepodległościowej Opozycji Antykomunistycznej w której wszyscy posiadają odznaczenia „Za działalność Niepodległościową 1956-1989”, od wielu miesięcy zwraca się do naszych najwyższych dostojników państwowych z postulatami jak poniżej, domagając się m.in.:

1. Rozwiązania prokuratur i sądów, a w ich miejsce powołanie sądów RP i prokuratur RP z ze zlustrowanymi sędziami i prokuratorami, po dożywotniej eliminacji „resortowych dzieci” tj. tych których przodkowie byli zwożeni przez Stalina od 1944/45 roku w celu pacyfikacji narodu polskiego.

2. Ujawnienia Aneksu WSI i Kompletnego Zbioru Zastrzeżonego, aby zagwarantować bezpieczeństwo naszego państwa i dożywotnio usunąć z wpływu losy naszego państwa wszelkiej maści zaprzańców i sprzedawczyków, czyli V-tej Kolumny.

3. Wprowadzenia ustawy surowo karzącej za antypolonizm i antykatolicyzm.

4. Stosowanie prawa tj. Art.129 KK „Zdrada dyplomatyczna” wobec lewackich, polskojęzycznych posłów i europosłów i innych zajmujących wysokie stanowiska w organizacjach międzynarodowych, a szkodzących Polsce poprzez działania przeciwne polskiej racji stanu Domagamy się również rozszerzenia prawa w kierunku odbierania przestępcom działającym przeciwko naszemu narodowi obywatelstwa, konfiskatę mienia i dożywotnią banicję.

5. Powszechnego dostępu do broni, np. wzorem Szwajcarii co ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa Polakom i naszym rodzinom dzięki odstraszeniu agresorów.

6. Lustracji  Kombatantów, weteranów II Wojny Światowej oraz 99 000  wdów posiadających uprawnienia po zmarłych mężach-Kombatantach.  

7. Powszechnej lustracji, która musi doprowadzić do obalenia PRL-owskie MAGDALENKI 1988 – tej zdrady zbrodniarza Kiszczaka i jego lewackich, w większości Tajnych Współpracowników.

Z poważaniem

Za Grupę Niekoncesjonowanych Działaczy Niepodległościowej Opozycji Antykomunistycznej.  

Jerzy Kowalski nr. leg. 14590          Andrzej Dombrowicz  nr. leg. 5602

jk.energetyka@gmail.com adombrowicz52@gmail.pl

1 komentarz do wpisu “Dawni opozycjoniści (ale nie ci od Kiszczaka) zwracają się do rządu z żądaniami.”

Dodaj komentarz