Wojewódzki Oddział RKW Mazowsze – wybór władz Oddziału

W dn. 7.07 br. w Warszawie odbyło się I Walne Zgromadzenie Koordynatorów Oddziałów Powiatowych i Koordynatorów Okręgowych Stowarzyszenia RKW województwa mazowieckiego. W tajnym głosowaniu wybrano władze Zarządu Oddziału Wojewódzkiego RKW: na koordynatora Oddziału – Andrzeja Zduna na członka Zarządu Oddziału RKW Mazowsze – Adriana Witasa na członka Zarządu Oddziału RKW Mazowsze – Lecha Rusteckiego na Delegata … Czytaj dalej

Spotkanie i wybory RKW Zielona Góra, 9 lipca, godz. 19.00 sala „Nad Kotwicą”

Zebranie odbędzie się 9 lipca 2015r. o godz 19.00 w sali „Nad Kotwicą” ul. Zjednoczenia 92 w Zielonej Górze. Program zebrania 1. Przedstawienie statutu stowarzyszenia, celów, jakie sobie postawiło RKW na zjeździe w Częstochowie. 2. Wybór Zarządu Oddziału Powiatowego stowarzyszenia. 3. Wyznaczenie delegata do Rady Koordynatorów w Krajowym Zarządzie Głównym. 4.Powołanie kolegium redakcyjnego portalu regionalnego … Czytaj dalej

Komunikat nr 2 RKW

Komunikat nr 2 Stowarzyszenia RKW z 2 lipca 2015 r.   Zarząd omówił stan organizacji, przebieg zebrań wyborczych i przyjął do Stowarzyszenia 20 kolejnych członków. Przedyskutowano poprawki do statutu, których wymaga praktyczna działalność. Postanowiono wszystkie poprawki i uwagi gromadzić i po zarejestrowaniu Stowarzyszenia przedstawić do dyskusji członkom i poddać pod głosowanie. Wybrano oprogramowanie, które umożliwi … Czytaj dalej

RKW Mazowsze – spotkanie i wybór Zarządu Stowarzyszenia RKW Mazowsze

07.07 o godz. 17.00 w sali PAST-y w Warszawie zaplanowane jest spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia RKW z województwa mazowieckiego.  Propozycja porządku obrad 1. Powitanie, 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Przyjęcie porządku obrad, 4. Wybór władz Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia RKW, 5. Sprawy organizacyjne, w tym a) budowa struktur powiatowych i gminnych w województwie mazowieckim, … Czytaj dalej

W Szczecinie ukonstytuował się oddział RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy

W Szczecinie powstał oddział Stowarzyszenia RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy Piętnaście osób obecnych w dniu 30 czerwca 2015 r. na zebraniu założycielskim podpisało deklaracje członkowskie Stowarzyszenia RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy i wystąpiło do Krajowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia z wnioskiem o powołanie oddziału w Szczecinie. Grzegorz Czarnecki, … Czytaj dalej

ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE POWIATOWEGO ODDZIAŁU RKW W LEGIONOWIE

W dniu 3.07 br. (piątek) o godz.19.00 w Kościele Garnizonowym w Legionowie ul. J. Piłsudskiego 5, odbędzie się ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE POWIATOWEGO ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA RKW W LEGIONOWIE. PROGRAM ZEBRANIA: * Rejestracja deklaracji członkowskich * Ustalenie ważności zebrania założycielskiego * Wystąpienie dotychczasowego koordynatora powiatowego RKW * Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta i członków komisji skrutacyjnej * Zatwierdzenie porządku … Czytaj dalej

Szczecin miasto – wybrane zostały władze RKW

1. Piętnaście osób obecnych w dniu 30 czerwca 2015 r. na zebraniu założycielskim oddziału miejskiego (gmina – miasto Szczecin na prawach powiatu) podpisało deklaracje członka zwyczajnego RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy i na podstawie § 23 pkt 4 statutu jednomyślnie postanowiło zwrócić się do Krajowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia z wnioskiem o … Czytaj dalej

W Lublinie odbyło się juz pierwsze zebranie członków lubelskiego Oddziału RKW i wybory koordynatora dla gminy Lublin.

29 czerwca 2015 odbyło się pierwsze zebranie członków lubelskiego oddziału powstałego Stowarzyszenia RKW. W głosowaniu jednomyślnie wybrano koordynatora RKW dla gminy Lublin – Sławomira Węgrzyna. Następnie sporo czasu poświęcono budowaniu struktur Stowarzyszenia na terenie naszego województwa. Zebrano deklaracje wstąpienia do Stowarzyszenia RKW.