Zwycięstwo w Sądzie Rejonowym w Legionowie. Prokuratura zmuszona do działania przeciw fałszerzom!

Szanowni Państwo,
we wtorek 12 marca br., tak jak zapowiadaliśmy odbyło się posiedzenie Sądu Rejonowego w Legionowie, na którym sędzia Karolina Świderska ogłosiła prawomocne postanowienie o zwróceniu sprawy do prokuratury w celu wszczęcia postępowania w sprawie fałszerstwa referendalnego w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Jadwisinie gmina Serock, powiat legionowski w trakcie Referendum Ogólnokrajowego z dn. 15.10.2023 r.      

Fałszerstwo polegało na zakwalifikowanie przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 7 wszystkich głosów referendalnych (769 głosów) jako głosów z odpowiedziami na wszystkie pytania referendalne „4 X TAK” podczas gdy wiemy o konkretnych osobach z tego obwodu głosujących „4 X NIE” a średnia krajowa wg danych ze strony Państwowej Komisji Wyborczej podaje, że 96% wyborców głosowało „4 X NIE” a tylko 4% głosowało „4 X TAK”. 

Ponadto, Sąd odrzucił interpretację prokuratora rejonowego jakoby fałszerstwo nie naruszyło praw skarżącego (wyborcy) a więc nie ma on prawa do skarżenia prokuratury i do wglądu w akta prokuratorskie. Sąd orzekł, że naruszone zostały prawa skarżącego (wyborcy), gdyż zniekształcony został jego głos w referendum.

Dodatkowo, Sąd uznał zasadność zgłoszenia do udziału w postępowaniu w imieniu skarżącego przedstawiciela organizacji społecznej (Fundacji Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA) wraz ze stanowiskiem w sprawie.     

Czekamy teraz na wyniki śledztwa w Prokuraturze Rejonowej w Legionowie i postawienie zarzutów z XXXI Rozdziału Kodeksu Karnego (przestępstwa przeciwko wyborom i referendum) osobom winnym tego fałszerstwa.     

Podsumowując nasuwają się w tej sprawie reminiscencje historyczne:

CUDA NAD URNĄ !!!

1. Polska – 1947 Wrzucasz 80% – wychodzi 20%”Urna wyborcza to taka szkatułka: wrzucasz Mikołajczyka, wychodzi Gomułka”

2.  Jadwisin gm.Serock – 2023 Wrzucasz 96 % – 4*NIE, wychodzi 100 % – 4*TAK

W załączniku skan sfałszowanego protokołu z OKW nr 7 podpisanego przez 11 członków komisji.


Pozdrawiam
Andrzej Zdun Przewodniczący RKW Mazowsze