Komunikat nr 2 RKW

Komunikat nr 2 Stowarzyszenia RKW z 2 lipca 2015 r.   Zarząd omówił stan organizacji, przebieg zebrań wyborczych i przyjął do Stowarzyszenia 20 kolejnych członków. Przedyskutowano poprawki do statutu, których wymaga praktyczna działalność. Postanowiono wszystkie poprawki i uwagi gromadzić i po zarejestrowaniu Stowarzyszenia przedstawić do dyskusji członkom i poddać pod głosowanie. Wybrano oprogramowanie, które umożliwi … Czytaj dalej

RKW Mazowsze – spotkanie i wybór Zarządu Stowarzyszenia RKW Mazowsze

07.07 o godz. 17.00 w sali PAST-y w Warszawie zaplanowane jest spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia RKW z województwa mazowieckiego.  Propozycja porządku obrad 1. Powitanie, 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Przyjęcie porządku obrad, 4. Wybór władz Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia RKW, 5. Sprawy organizacyjne, w tym a) budowa struktur powiatowych i gminnych w województwie mazowieckim, … Czytaj dalej

W Szczecinie ukonstytuował się oddział RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy

W Szczecinie powstał oddział Stowarzyszenia RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy Piętnaście osób obecnych w dniu 30 czerwca 2015 r. na zebraniu założycielskim podpisało deklaracje członkowskie Stowarzyszenia RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy i wystąpiło do Krajowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia z wnioskiem o powołanie oddziału w Szczecinie. Grzegorz Czarnecki, … Czytaj dalej

ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE POWIATOWEGO ODDZIAŁU RKW W LEGIONOWIE

W dniu 3.07 br. (piątek) o godz.19.00 w Kościele Garnizonowym w Legionowie ul. J. Piłsudskiego 5, odbędzie się ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE POWIATOWEGO ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA RKW W LEGIONOWIE. PROGRAM ZEBRANIA: * Rejestracja deklaracji członkowskich * Ustalenie ważności zebrania założycielskiego * Wystąpienie dotychczasowego koordynatora powiatowego RKW * Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta i członków komisji skrutacyjnej * Zatwierdzenie porządku … Czytaj dalej

Szczecin miasto – wybrane zostały władze RKW

1. Piętnaście osób obecnych w dniu 30 czerwca 2015 r. na zebraniu założycielskim oddziału miejskiego (gmina – miasto Szczecin na prawach powiatu) podpisało deklaracje członka zwyczajnego RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy i na podstawie § 23 pkt 4 statutu jednomyślnie postanowiło zwrócić się do Krajowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia z wnioskiem o … Czytaj dalej

W Lublinie odbyło się juz pierwsze zebranie członków lubelskiego Oddziału RKW i wybory koordynatora dla gminy Lublin.

29 czerwca 2015 odbyło się pierwsze zebranie członków lubelskiego oddziału powstałego Stowarzyszenia RKW. W głosowaniu jednomyślnie wybrano koordynatora RKW dla gminy Lublin – Sławomira Węgrzyna. Następnie sporo czasu poświęcono budowaniu struktur Stowarzyszenia na terenie naszego województwa. Zebrano deklaracje wstąpienia do Stowarzyszenia RKW.

Zabranie założycielskie Oddziału Stowarzyszenia RKW w Szczecinie

Szanowni Państwo! Uczestnicy zebrania koordynatorów RKW w Częstochowie w dniu 20 czerwca 2015 r. absolutną większością głosów powołali Stowarzyszenie „RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy” z siedzibą w Warszawie.  W załączeniu przesyłam statut Stowarzyszenia  jego zadania i strukturę. Prezesem Krajowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia został wybrany dr Jerzy Targalski. Władze krajowe Stowarzyszenia wzywają do pilnego tworzenia terytorialnych oddziałów … Czytaj dalej

Komunikat nr 1 Stowarzyszenia RKW

Komunikat nr 1 Stowarzyszenia RKW z 25 czerwca 2015         Na swoim pierwszym posiedzeniu Prezydium Zarządu Stowarzyszenia RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy wybrał jednogłośnie dwóch wiceprzewodniczących: Jadwigę Chmielowską (Sosnowiec) i Sławomira Stańczuka (Suwałki), sekretarza Marię Wilczańską (Lublin) i skarbnika Wiolettę Machniewską (Warmia i Mazury). Najważniejszą sprawą było przygotowanie … Czytaj dalej