Czy manifestanci sięgną po władzę? Czy jak w latach 90-tych Polska upadnie pośród tysięcy protestów i strajków? STUDIO RKW

Czy manifestacje rolników, leśników, myśliwych, przedsiębiorców zostaną rozegrane jak setki innych w latach dziewięćdziesiątych gdy rozkradziono Polskę pośród licznych buntów, strajków i manifestacji społeczeństwa w tamtych latach. Czy manifestacje zostaną przekształcone w działania polityczne, które spowodują wyłonienie się nowych przywódców, powstanie partii chłopskiej z prawdziwego zdarzenia. W pokojowy sposób nie pokona się totalitaryzmu! Trzeba wejść do sejmu, do budynków ministerialnych, trzeba odzyskać państwo!