Szczecin miasto – wybrane zostały władze RKW

1. Piętnaście osób obecnych w dniu 30 czerwca 2015 r. na zebraniu założycielskim oddziału miejskiego (gmina – miasto Szczecin na prawach powiatu) podpisało deklaracje członka zwyczajnego RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy i na podstawie § 23 pkt 4 statutu jednomyślnie postanowiło zwrócić się do Krajowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia z wnioskiem o … Czytaj dalej

W Lublinie odbyło się juz pierwsze zebranie członków lubelskiego Oddziału RKW i wybory koordynatora dla gminy Lublin.

29 czerwca 2015 odbyło się pierwsze zebranie członków lubelskiego oddziału powstałego Stowarzyszenia RKW. W głosowaniu jednomyślnie wybrano koordynatora RKW dla gminy Lublin – Sławomira Węgrzyna. Następnie sporo czasu poświęcono budowaniu struktur Stowarzyszenia na terenie naszego województwa. Zebrano deklaracje wstąpienia do Stowarzyszenia RKW.

Zabranie założycielskie Oddziału Stowarzyszenia RKW w Szczecinie

Szanowni Państwo! Uczestnicy zebrania koordynatorów RKW w Częstochowie w dniu 20 czerwca 2015 r. absolutną większością głosów powołali Stowarzyszenie „RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy” z siedzibą w Warszawie.  W załączeniu przesyłam statut Stowarzyszenia  jego zadania i strukturę. Prezesem Krajowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia został wybrany dr Jerzy Targalski. Władze krajowe Stowarzyszenia wzywają do pilnego tworzenia terytorialnych oddziałów … Czytaj dalej

Komunikat nr 1 Stowarzyszenia RKW

Komunikat nr 1 Stowarzyszenia RKW z 25 czerwca 2015         Na swoim pierwszym posiedzeniu Prezydium Zarządu Stowarzyszenia RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy wybrał jednogłośnie dwóch wiceprzewodniczących: Jadwigę Chmielowską (Sosnowiec) i Sławomira Stańczuka (Suwałki), sekretarza Marię Wilczańską (Lublin) i skarbnika Wiolettę Machniewską (Warmia i Mazury). Najważniejszą sprawą było przygotowanie … Czytaj dalej

Ruszają strony regionalne Stowarzyszenia RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy

Zgodnie z propozycjami jakie padły na ostatnim spotkaniu koordynatorów okręgowych i powiatowych w Częstochowie, konsultacjach jakie przeprowadzane były także wcześniej w terenie, zakładane są przez działaczy lokalnych, portale regionalne RKW. Chodzi o to by oddolnie poruszane były wszelkie sprawy patologii władzy, by obnażane były układy, złodziejstwo i nadużycia konkretnych działaczy partyjnych i ludzi władzy, sędziów … Czytaj dalej

List Prezesa RKW o powołaniu Stowarzyszenia oraz o najbliższych zadaniach RKW

20 czerwca 2015 roku na Zgromadzeniu Koordynatorów RKW powiatowych i okręgowych absolutną większością głosów podjęto uchwały o: – rozszerzeniu działalności na kontrolę władzy, zwłaszcza na szczeblu powiatu, sądów i prokuratur, walki z korupcją itp. – założeniu „STOWARZYSZENIA RKW – RUCHU KONTROLI WYBORÓW – RUCHU KONTROLI WŁADZY”. DO STOWARZYSZENIA JAKO CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE MOGLI SIĘ ZAPISAĆ WSZYSCY … Czytaj dalej

Prezes, Zarząd, Komisje – wybrane zostały władze Stowarzyszenia RKW – Ruchu Kontroli Wyborów – Ruchu Kontroli Władzy

 W dniu 20.06.15 odbyło się w Częstochowie spotkanie koordynatorów powiatowych i okręgowych RKW.  Zgodnie z wolą wyrażoną przez zebranych przekształciło się ono w zgromadzenie założycielskie stowarzyszenia (po zakończeniu dyskusji nad przyszłością RKW i po podjęciu w głosowaniu uchwały o potrzebie utworzenia stosownego stowarzyszenia). Podczas zgromadzenia założycielskiego, po dyskusji i ustaleniach szczegółowych, miedzy innymi uchwalony został statut Stowarzyszenia oraz … Czytaj dalej