Protest wyborczy jednego z Komitetów Wyborczych Wyborców napisany zgodnie ze skazówkami publikowanymi przez RKW

Warszawa, dnia 24.10.2023 r. Sąd Najwyższy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Plac Krasińskich 2/4/6 00-951 Warszawa Wnioskodawca: KWW ………………………………………………… Pełnomocnik Wyborczy Komitetu …………………………………………………………… Adres: ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. PESEL: ……………………………………………. Moja Obwodowa Komisja Wyborcza: nr ………………………………………….., Okręg Wyborczy do Sejmu nr …., do Senatu nr ….. PROTEST WYBORCZY Ja, niżej podpisany ………………………………….., Pełnomocnik Wyborczy Komitetu Wyborczego … Czytaj dalej

Dlaczego z punktu widzenia prawa wybory i referendum powinny być unieważnione i powtórzone? Fragmenty listu (do wiadomości RKW)

Otrzymaliśmy kopie korespondencji, publikujemy jej fragmenty, osoba pisząca ten list prosiła RKW o nie ujawnianie jej tożsamości. /…/ Ruch Kontroli Wyborów, z którym współpracuję, wskazuje: Jeśli chodzi o Kodeks Wyborczy:chodzi o: – naruszenie Artykułu 107 „Cisza wyborcza” 1. zwoływanie na dzień wyborów zgromadzeń  2. agitacja wyborcza przed zakończeniem głosowania Z doniesień medialnych wiadomo, że w … Czytaj dalej

Instrukcja (uzupełniona 24.10.23) sporządzenia protestu wyborczego

Szanowni Państwo, w załącznikach są materiały pomocne przy sporządzeniu  protestu w trybie wyborczym do Sądu Najwyższego w tym Instrukcja sporządzenia protestu wyborczego (pamiętać należy by przytaczać obecne regulacje prawne i odnosić się do wyborów 2023 – w załącznikach są tylko wzory do wypełnienia lub przykłady, które okazały się już skuteczne bowiem zostały dobrze przygotowane), są … Czytaj dalej

Jak „się” fałszuje wybory w Warszawie – wypowiedzi członków OKW, mężów zaufania!

Zachęcamy wszystkich Państwa do pisania i składania PROTESTÓW WYBORCZYCH – opublikujemy jeszcze szczegóły w tej sprawie i będziemy służyć pomocą w tej sprawie. Publikujemy niektóre z wypowiedzi z naszego spotkania RKW po wyborach w Warszawie. Niektóre osoby nie chciały publikowania swego wizerunku (zasłoniliśmy wtedy kamerę), inne się na publikacje wizerunku zgodziły. Rejestrowaliśmy wypowiedzi na bieżąco … Czytaj dalej

Znaki zapytania dotyczące referendum i wyborów parlamentarnych 2023. Czy powstanie Komisja Specjalna do zbadania udziału instytucji państwowych (PKW, KBW, MSZ, Komisarzy Wyborczych) oraz urzędników wyborczych i samorządowych w antypaństwowym spisku przeciwko referendum?

Z całego Kraju, a także z zagranicy, w olbrzymiej skali spływają informacje o łamaniu przez Obwodowe Komisje Wyborcze, na terenie zarządzanych przez nie lokali wyborczych, prawa wyborczego wyraźnie nakazującego wydanie wyborcy każdego rodzaju karty do głosowana podczas wyborów do Sejmu, do Senatu i do referendum. Z informacji spływających do nas z całej Polski oraz z … Czytaj dalej

Apel RKW w sprawie zagrożenia: wydłużenia czasu ustalenia wyników wyborów!

APEL otwarty do sędziów Państwowej Komisji Wyborczej, Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu RP i Prezydenta RP w sprawie zagrożenia: wydłużenia czasu ustalenia wyników wyborów spowodowanego Uchwałą nr 211/2023 PKW a także obecnym stanem prawa wyborczego.  (Instrukcja postępowania Obwodowych Komisji Wyborczych podczas ustalania wyników wyborów i referendum w dniu 15 października 2023 r.). Szanowni Państwo, w związku … Czytaj dalej

ALARM dla Warszawy – wybory i referendum 2023!

ALARM dla miasta Warszawy – wybory i referendum 2023 Ruch Kontroli Wyborów wielokrotnie wskazywał, że kluczową sprawą podczas wyborów jest między innymi dopilnowanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych (OKW). Trzeba pamiętać, że „o wyniku głosowania decyduje nie ten kto głosuje lecz ten kto liczy głosy” (Józef Stalin).Zgodnie z Kodeksem Wyborczym składy Obwodowych Komisji Wyborczych powinni tworzyć … Czytaj dalej