UWAGA PROTESTY WYBORCZE SAMORZĄDOWE składamy tylko bezpośrednio w Sądach Rejonowych

Możliwość wysyłania protestów wyborczych za pośrednictwem placówek Poczty Polskiej jest w Kodeksie Wyborczym wymieniona tylko w kontekście wyborów prezydenckich, parlamentarnych i europejskich, należy protesty w wyborach samorządowych składać bezpośrednio w odpowiednich terytorialnie sądach rejonowych a wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej stosować tylko w sytuacjach awaryjnych!

To tez jest jeden ze sposobów utrzymania przy życiu zabetonowanych przy okrągłym stole układów mafijno-politycznych Polski powiatowej i gminnej. Kiszczak wiecznie żywy!