Oświadczenie Stowarzyszenia RKW Oddział w Szczecinie

Szczecin 23.06.2020

Oświadczenie Stowarzyszenia RKW Oddział w Szczecinie

Stowarzyszenie Ruch Kontroli Wyborów Oddział w Szczecinie, otrzymuje zgłoszenia od osób, które zdecydowały się oddać głos w drodze korespondencyjnej, i nie otrzymały one do dnia dzisiejszego pakietów wyborczych i na przykład w związku ze swoim wyjazdem nie będą mogły zagłosować. Niektóre osoby wysłały wnioski przed 10 czerwca.

W celu wyjaśnienia tej sytuacji Stowarzyszenie RKW zwróciło się do Urzędu Miejskiego w Szczecinie, który przygotowuje i rozsyła pakiety wyborcze. Pod numerem tel.: 91 433 1567 uzyskaliśmy dzisiaj informacje, że faktycznie nie wysłano jeszcze żadnego pakietu wyborczego i że nastąpi to dopiero w najbliższych dniach.

Trzeba zwrócić uwagę, że głosowanie korespondencyjne daje możliwość oddania głosu osobom, które na przykład wyjeżdżają i nie będzie ich w miejscu zamieszkania nie tylko w dniu samego głosowania, ale również przez pewien okres przed tym dniem. Dlatego składając odpowiednio wcześniej wniosek liczyły one na otrzymanie pakietu wyborczego przed swoim wyjazdem.

Tymczasem urząd w Szczecinie, niezależnie od terminu złożenia wniosku przez wyborcę, wysyła wszystkim pakiety wyborcze dopiero teraz, na ostatnią chwilę. Ten stan rzeczy może doprowadzić do sytuacji kiedy pakiety wyborcze dostarczone zostaną po ustawowym terminie, co będzie oznaczało naruszenie przez Urząd Gminy w Szczecinie ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego a dokładnie art. 5 ust. 1, który brzmi:

„Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju, otrzymuje z urzędu gminy, nie później niż 5 dni przed dniem wyborów, pakiet wyborczy. Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosił w okresie od 12 dnia przed dniem wyborów, otrzymuje pakiet wyborczy nie później niż 2 dni przed dniem wyborów“.

Trzeba zwrócić uwagę, że ww. ustawowy zapis zobowiązuje urząd do tego, aby wyborca otrzymał pakiet nie później niż 5 dni przed dniem wyborów a nie do czynności wysłania pakietów w tym terminie. Taka nieodpowiedzialna postawa Urzędu Gminy w Szczecinie jest wielce szkodliwa społecznie, ponieważ przez nieudolną organizację wysyłania pakietów wyborczych w ramach głosowania korespondencyjnego, niektóre osoby nie będą mogły zagłosować. Ponadto taka sytuacja może skutkować w przyszłości zniechęceniem potencjalnych wyborców do uczestnictwa w wyborach, a przecież organy państwowe, mając na względzie interes społeczny, od lat zabiegają o większe zaangażowanie obywateli w sprawy państwowe między innymi o zwiększenie frekwencji wyborczej.

Mariusz Łojko

Prezes Stowarzyszenia RKW Oddział w Szczecinie

Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy

Dodaj komentarz