Referendum ogólnokrajowe „O POWRÓT DO NORMALNOŚCI”, jako ostatnia deska ratunku przed szaleństwem krajowych i zagranicznych globalistów.

Ruch Kontroli Wyborów, widząc patową sytuację po kolejnych wyborach i zdając sobie sprawę z niechęci kierownictwa politycznego różnych pookrągłostołowych  partii politycznych do zachowania przez Polskę suwerenności i integralności, skupi się nad zorganizowaniem ogólnokrajowego referendum „O POWRÓT DO NORMALNOŚCI” w sprawach dla nas najistotniejszych, zabezpieczających nasze fundamentalne interesy zagrożone przez UE oraz krajowych i zagranicznych globalistów.

Pytań nie może być tak dużo jak byśmy chcieli z racji nawet na czas ustalenia wyniku przez Obwodowe Komisję Wyborcze, każde nowe pytanie to skok w potencjalnych wariantach/kombinacjach wyniku. Podliczenie tylu wariantów odpowiedzi TAK/NIE mogłoby trwać zbyt długo.

Wśród pytań „Ustawa o referendum…” uniemożliwia pytania z zakresu wydatków i dochodów a szczególnie podatków i danin publicznych, obronności państwa, amnestii.

Ostatecznie przedstawiamy te pytania, które spowodują realne zmiany systemowe a pierwsze z tych pytań będzie w ogóle furtką do dalszych referendów „bez łaski” a z automatu.

Ponadto zadamy takie pytania, które spowodują zainteresowanie jak największej liczby obywateli aby zdobyć wymaganą sprawczą frekwencję ponad 50% głosujących, która konstytucyjnie zmusza każdy rząd do wprowadzenia zmian systemowych niezależnie z jakiego rozdania będzie taki rząd pochodził. Dlatego pytania zadane w referendum to sprawy naszych rachunków za energię, sprawy naszej mobilności i własności (tzw. zielony ład, samochody, paliwa, budynki), wolności rolników i ich rodzinnych gospodarstw (grozi im utrata ziemi, upraw, hodowli), dotyczy szykanowania polskich przedsiębiorców (bezkarność urzędników).

I na tych pytaniach i grupach musimy się skupić i przy tym pozostać a wiele innych pytań będziemy rozstrzygać w kolejnych referendach.

Aby referendum oddolnie zostało zgłoszone musimy zebrać minimum 500 000 podpisów na specjalnych formularzach, które wkrótce przedstawimy. Wokół tych pytań może budować się kultura polityczna na poziomie Narodu o ponad tysiącletniej przeszłości, odciągająca Polaków od suflowanych im nieustannie tematów zastępczych.

1. Czy jesteś za zmianą konstytucji RP i ustanowieniem prawa obywateli do rozstrzygania w referendum ogólnokrajowym spraw o szczególnym znaczeniu dla państwa – bez konieczności zgody Sejmu lub Senatu lub Prezydenta – w przypadku zebrania pod wnioskiem o takim referendum minimum 1,5 mln podpisów polskich obywateli? Referendum nie mogłoby rozstrzygać kwestii religijnych, światopoglądowych oraz pozbawienia prawa do życia oraz prawa własności.

2. Czy jesteś za odrzuceniem przez Polskę  obecnie procedowanych zmian traktatowych Unii Europejskiej oraz wypowiedzeniem przez Polskę postanowień o Zielonym Ładzie, Fit for 55 i innych ograniczeń związanych z tzw. polityką klimatyczną?

3. Czy jesteś za zmianą konstytucji RP i pozbawieniem immunitetów sędziów oraz prokuratorów?

4. Czy jesteś za przywróceniem rolnikom (przy zachowaniu zasady pełnej odpowiedzialności) pełnej władzy nad ich rodzinnym gospodarstwem rolnym (a więc ziemią rolną, hodowlą i uprawą) utrzymywanym w sposób tradycyjny?

5. Czy jesteś za wprowadzeniem pełnej  odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych wszystkich szczebli za podejmowane przez nich decyzje?

Kontakt w sprawie referendum – Marcin Dybowski Prezes Ruchu Kontroli Wyborów, tel. 509458438