78 000 000 głosów w USA zmanipulowane przez internetowe sztuczki Google

705722994411791018

To jest wypowiedź eksperta i naukowca, który oskarżenia wobec Google przedstawia po tym jak wykonał wiele profesjonalnych badań, które bezsprzecznie potwierdzają jego stanowcze ustalenia.  „Oczywiście” na tych działaniach korzysta lewactwo! To są fundamentalne sprawy, które są rozpatrywane w świetle i jawnie wobec opinii publicznej – w naszym kraju od dziesiątków lat, a szczególnie po fałszerstwach 2014 roku, po powołaniu … Czytaj dalej

Sąd Najwyższy ma „kłopot” – dobrze napisane protesty wyborcze RKW

Szanowni Państwo, Sąd Najwyższy nadal zwleka z wydaniem postanowień dot. protestów wyborczych, które wolontariusze Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów-Ruch Kontroli Władzy złożyli po wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019r. Sędziowie SN stosują w mojej opinii „strajk włoski” przesyłając nam odpisy stanowisk Państwowej Komisji Wyborczej, Okręgowych Komisji Wyborczych czy Prokuratora Generalnego w przedmiocie protestów wyborczych, nie wydając jednak … Czytaj dalej

Kradzież kart wyborczych – Konstancin Jeziorna

Szanowna Pani Komisarz, Pani Sekretarz , Przewodniczący Miejskiej Komisji Terytorialnej W OKW nr 14 na terenie Konstancina Jeziorny doszło do kradzieży 75 kart do glosowania do Sejmiku Województwa Mazowieckiego Okręg Wyborczy nr 7. Liczba kart na opakowaniu równa 1049 a faktycznie w środku znajdowało się 974 karty. Jestem w stanie to udowodnić bo są świadkowie przy odbieraniu i liczeniu kart do … Czytaj dalej

Powiadomienie PKW/KBW: Działanie przestępcze w powiecie legionowskim

Działania przestępcze wspomagane przez nową ordynację. Zawiadamiam Państwową Komisję Wyborczą oraz Krajowe Biuro Wyborcze o łamaniu prawa wyborczego w pow.legionowskim, woj.mazowieckie. TKW uzupełniały składy OKW nie do składów minimalnych (5 osób) ale do składów max. (9 osób) nie informując przy tym zainteresowanych Komitetów Wyborczych (ich pełnomocników oraz osób upoważnionych do zgłaszania w ich imieniu kandydatów … Czytaj dalej

Kradzież kart wyborczych – Konstancin Jeziorna

Szanowna Pani Komisarz, Pani Sekretarz , Przewodniczący Miejskiej Komisji Terytorialnej W OKW nr 14 na terenie Konstancina Jeziorny doszło do kradzieży 75 kart do glosowania do Sejmiku Województwa Mazowieckiego Okręg Wyborczy nr 7 Liczba kart na opakowaniu równa 1049 a faktycznie w środku znajdowało się 974 karty. Jestem w stanie to udowodnić bo są świadkowie przy odbieraniu I … Czytaj dalej

Powiadomienie PKW/KBW: Działanie przestępcze w powiecie legionowskim

Działania przestępcze wspomagane przez nową ordynację. Zawiadamiam Państwową Komisję Wyborczą oraz Krajowe Biuro Wyborcze o łamaniu prawa wyborczego w pow.legionowskim, woj.mazowieckie. TKW uzupełniały składy OKW nie do składów minimalnych (5 osób) ale do składów max. (9 osób) nie informując przy tym zainteresowanych Komitetów Wyborczych (ich pełnomocników oraz osób upoważnionych do zgłaszania w ich imieniu kandydatów … Czytaj dalej

Fałszowanie wyborów – wydawanie zbyt małych ilości kart wyborczych

  Do RKW Mazowsze dochodzą informacje, że urzędnicy wyborczy, wójtowie i burmistrzowie wydają w sobotę niezgodne z przepisami ilości kart np. 50% , 70% czy 80%.  Przypominam, że zgodnie z Kodeksem Wyborczym oraz uchwałami PKW z dn.24.09. oraz 17.09. dotyczącymi drukowania i przechowywania kart Wójt (burmistrz itd.) może zatrzymać w rezerwie tylko 10% kart na … Czytaj dalej

Fałszerze przygotowują się w Lęborku – przed tym przestrzegaliśmy!

Tak właśnie przedstawia się „druk i dystrybucja kart wyborczych” w terenie – niekontrolowany dostęp do kart mają zwykli urzędnicy!!! I takie pole do działania jest w całej Polsce. Tę właśnie uchwałę PKW – dotyczącą kart wyborczych – zaskarżyły już do Sądu Najwyższego 3 komitety wyborcze (w tym dwa ogólnopolskie). Oto meldunek z Lęborka: >>W dniu … Czytaj dalej

Fałszerstwa w gminie Słupno k/ Płocka

Skutkiem referendalnego odwołania rady gminy Słupno k/ Płocka, w dniu 20-go bm. odbyły się wybory nowej rady, które w ocenie kilku mieszkańców zostały sfałszowane. Z ich relacji wynika, że  na krótko przed wyborami,  poza wiedzą właścicieli nieruchomości, na terenie gminy zostało zameldowanych co najmniej 100 osób, zadaniem których było głosowanie na wskazanych przez Wójta kandydatów … Czytaj dalej

Jesteśmy w Rosji – brak zaufania do władzy karalny

Sekretarz miasta Żywca Tomasz Buś, działając z upoważnienia burmistrza Antoniego Szlagora (zarejestrowany w dokumentach SB jako TW „Paweł Góral”), złożył 25 maja zawiadomienie do prokuratury o rozpowszechnianiu przez Rafała Dudziaka „nieprawdziwych informacji o rzekomej ingerencji pracowników Urzędu Miejskiego w Żywcu w pracę komisji wyborczych, co zaistniało w maju 2015 roku w Żywcu”. Chodziło o to, … Czytaj dalej