Prokuratura Krajowa: Aresztowanie członków zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym

PK informuje:

Prokuratura Okręgowa w Płocku prowadzi wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji i Krajową Administracją Skarbową śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, zajmującej się handlem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i wyrobami tytoniowymi.

Na polecenie prokuratora, 21 stycznia 2020 roku funkcjonariusze CBŚP w Białymstoku i Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku zatrzymali 4 mężczyzn związanych z tą grupą.

Obracali nielegalnymi towarami, przechowywali broń palną

W toku śledztwa ustalono, że w powiecie mławskim, na terenie województwa mazowieckiego, może być prowadzona nielegalna działalność dotycząca wprowadzania na rynek narkotyków oraz nielegalnych wyrobów akcyzowych. Przeprowadzone czynności operacyjne i procesowe, koordynowane przez prokuratora, potwierdziły zasadność tych przypuszczeń.

21 stycznia 2020 roku, w okolicach Mławy funkcjonariusze wyżej wskazanych Służb, nie tylko dokonali zatrzymań osób, ale i zabezpieczyli nielegalny transport 1 miliona 200 tysięcy sztuk papierosów. Pod Sochaczewem, w miejscu zamieszkania jednego z zatrzymanych, ujawniono dużą ilość narkotyków. Była to głównie amfetamina, w tym płynna, ponad 3 kg marihuany i 300 gram haszyszu. Łącznie zabezpieczono około 25 kg narkotyków oraz 15 litrów środków chemicznych, które mogły być wykorzystywane do produkcji narkotyków syntetycznych.

Ponadto podczas przeszukania ujawniono 2 jednostki broni palnej, w tym 1 maszynowa, tłumik i 24 sztuki amunicji.

Przybliżona czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków wynosi ponad pół miliona złotych, natomiast kwota uszczupleń podatkowych, gdyby zabezpieczone papierosy trafiły na rynek, mogła wynieść ponad 1,3 miliona złotych.

Przedmiotem śledztwa będą także ustalenia, czy zabezpieczona broń mogła być wykorzystana do popełnienia innych przestępstw.

Usłyszeli zarzuty

23 stycznia 2020 roku zatrzymanych mężczyzn doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Płocku. Prokurator przedstawił im zarzuty popełnienia przestępstw: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym tj. o czyn z art. 258 par. 2 kk, posiadania bez zezwolenia broni palnej i amunicji tj. o czyn z art. 263 par. 2 kk, posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych tj. o czyn z art. 62 ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi tj. o czyn art. 65 par. 1 1 kks w zw. z art. 37 par. 1 pkt 5 kks. Podejrzanym grożą kary od 8 do 10 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator wystąpił do sądu z wnioskami o zastosowanie wobec wszystkich podejrzanych tymczasowego aresztowania. Sąd podzielił argumenty prokuratora i aresztował podejrzanych na 3 miesiące.

W toku przeprowadzonych działań zabezpieczono także mienie podejrzanych na poczet przyszłych kar, warte blisko 130 tysięcy złotych, w tym 27 tysięcy złotych w gotówce.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

źródło: Prokuratura Krajowa

Dodaj komentarz