Łódź tonie – fatalne działanie władz, jako sposób na „rozwalenie” wyborów w celu ich późniejszego zanegowania w SN?

Chaos, bałagan, niekompetencja, niefrasobliwość – takie określenia przychodzą na myśl, gdy obserwuje się łódzkie przygotowania do wyborów prezydenckich AD 2020

W Łodzi, w ostatniej chwili zmieniono wiele lokalizacji Obwodowych Komisji Wyborczych. Zaniechano wywieszenia obwieszczeń w stosownej ilości, przez co połowa miasta nie jest pewna gdzie powinna głosować.

Wolontariusze RKW sprawdzili wiele osiedli mieszkaniowych i okazuje się, że w większości budynków nie wywieszono informacji, do której komisji obwodowej należy dana nieruchomość. Zarząd miasta albo czeka na ostatnią chwilę, albo zlekceważył ten obowiązek. w BIP podano bowiem komunikat, iż utworzono centrum informacji (4 numery telefonów), na które do godz. 16:00 w piątek (!) można dzwonić i się dowiadywać. Jak władze miasta sobie to wyobrażają? komunikat w BIP, którego nikt normalny nie będzie szukał, ani czytał i cztery telefony na 300 tysięcy wyborców? Naprawdę wygląda to źle, gdyż wygląda na celowy sabotaż.


KOMUNIKAT
MIEJSKIEGO ZESPOŁU ds. WYBORÓW
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w 2020 r.
Dla wyborców, którzy chcą uzyskać informację o adresie obwodowej komisji
wyborczej właściwej dla miejsca zamieszkania, uruchomiono w Urzędzie Miasta Łodzi
specjalne numery telefonów:
(42) 272 63 13
(42) 638 53 27
(42) 272 63 41
(42) 272 63 11
czynne w dniach:
25 czerwca 2020 r. (czwartek) w godzinach 8.00 – 16.00
26 czerwca 2020 r. (piątek) w godzinach 8.00 – 16.00
Przewodnicząca Zespołu
Katarzyna Korowczyk
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi
ds. Wyborów (TUTAJ LINK)


W części budynków pojawiły się kuriozalne obwieszczenia, w których nie podano adresu komisji wyborczej, a w dużej części, jak wspomniano wyżej – nie wywieszono do dnia dzisiejszego nic, pomimo istnienia takiego obowiązku:


To jednak nie wszystko – dochodzi również do poważnych przestępstw przeciwko wyborom

Stowarzyszenie RKW Łódź otrzymuje informacje, iż wiele kart wyborczych rozsyłanych jest bez pieczęci własciwej komisji wyborczej. TAKIE KARTY SĄ NIEWAŻNE Z MOCY PRAWA i nie biorą udziału w głosowaniu.

Innymi słowy, wielu wyborców, poprzez skrajną niekompetencję, nieodpowiedzialność, bądź złą wolę urzędników oddelegowanych do pracy przy wyborach zostało pozbawionych prawa do głosowania! to już nie żarty – za uniemożliwianie głosowania można skończyć w więzieniu! Prawo do głosowania jest kardynalnym prawem obywatelskim.

Nieostemplowana karta wyborcza wysłana do jednaego z naszych korespondentów

Aby karta była ważna, konieczne są dwie pieczęcie 1. PKW i 2. właściwej Obwodowej Komisji Wyborczej. Prezentowana karta, nawet jeśli zostanie wypełniona i odesłana, nie weźmie udziału w głosowaniu. Jest nielegalna.


Stowarzyszenie RKW Łódź wzywa niniejszym Władze miasta Łodzi do właściwego wykonywania swych ustawowych obowiązków

Wyrażamy sprzeciw wobec braku obwieszczeń o obwodach głosowanie, siedzibach i lokalach wyborczych oraz informacji o głosowaniu korespondencyjnym w wielu dzielnicach Łodzi (Widzewie, Dąbrowie, Polesiu…) na dzień 25. 06. 2020 r. Prosimy o niezwłoczne przestrzeganie Prawa Kodeksu Wyborczego (art. 16) i poinformowanie Łodzian o zmianach adresu siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych (art. 13 a par. 2a) [Ordynacja wyborcza Dz.U.2019.684 t.j. | Akt obowiązujący].

Dodatkowo należy nadmienić, iż zdaniem eksperta RKW, pani Marii Piotrowicz, pomimo iż opisane powyżej zaniedbania oraz naruszenia prawa wynikać mogą również z niefrasobliwości urzędników, należy poważnie brać pod uwagę możliwość psucia i łamania procedur wyborczych z premedytacją w celu wywołania jak największego chaosu oraz wielkiej liczby błędów i reklamacji powyborczych, co przy prognozowanym zwycięstwie Andrzeja Dudy, ma być furtką do protestów wyborczych i unieważnienia wyborów, aby sparaliżować w ten sposób całe państwo.

Przypominamy że prezydent Łodzi, pani Zdanowska, to polityk związany z PO oraz przestępca, prawomocnie skazana w procesie karnym na karę grzywny za fałszowanie dokumentów, poświadczanie nieprawdy oraz pomoc w wyłudzeniu kredytu bankowego. Podejrzenia takie są zatem jak najbardziej uzasadnione [Red.]


17 komisji wyborczych w Łodzi zmieniło znacząco swoje lokalizacje. Podajemy zmiany zgodnie z numeracją komisji wyborczych

26 z Przedszkole LOKOMOTYWA, ul. Kruszynowa 14, 91-356 Łódź na XXX Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Biskupa Ignacego Krasickiego, ul. Sowińskiego 50/56, 91-485 Łódź

44 z Przedszkole Miejskie nr 44, ul. Sędziowska 18A, 91-304 Łódź na Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Ciesielska 14A, 91-308 Łódź

50 z Szkoła Podstawowa nr 101 im. Jana Kochanowskiego, ul. Wspólna 5/7, 91-464 Łódź na Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat, ul. Żabia 10/12, 91-457 Łódź

51 z Szkoła Podstawowa nr 101 im. Jana Kochanowskiego, ul. Wspólna 5/7, 91-464 Łódź na Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat, ul. Żabia 10/12, 91-457 Łódź

59 z Przedszkole Miejskie nr 35, ul. Zachodnia 16A, 91-058 Łódź na Szkoła Podstawowa nr 45 im. Jana Matejki, ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3, 91-431 Łódź

84 z Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego, ul. Sosnowa 9, 93-102 Łódź na Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego, ul. Przybyszewskiego 15/21, 93-188 Łódź

86 z Zespół Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej, al. Politechniki 38, 93-590 Łódź na Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 73, ul. Piękna 35/39, 93-558 Łódź

93 z Poczta Polska SA, ul. Obywatelska 121/129, 94-104 Łódź na Przedszkole Miejskie nr 170, ul. Księdza Popiełuszki 13A, 94-052 Łódź

124 z Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, al. Politechniki 37, 93-502 Łódź na Szkoła Podstawowa nr 42 im. Stanisława Staszica, ul. Przyszkole 42, 93-552 Łódź

127 z Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, al. Politechniki 37, 93-502 Łódź na Fundacja Żywioły, ul. Obywatelska 57, 93-562 Łódź

142 z Ochotnicza Straż Pożarna Łódź-Jędrzejów, ul. Tomaszowska 85, 93-635 Łódź na Lokal Rady Osiedla Wiskitno, ul. Kolumny 311, 93-642 Łódź

149 z Przedszkole Miejskie nr 53, ul. Kasprzaka 57, 91-078 Łódź na Szkoła Podstawowa nr 91 im. Leonida Teligi, ul. Kasprzaka 45, 91-078 Łódź

150 z Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi Przychodnia Nr 33, ul. Kasprzaka 27, 91-078 Łódź na XXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kieślowskiego, ul. Wapienna 17, 91-078 Łódź

157 z Przedszkole Miejskie nr 208, ul. Gdańska 84, 90-613 Łódź na Szkoła Podstawowa nr 160 im. Powstańców Śląskich, ul. Struga 24A, 90-513 Łódź

168 z Liceum Ogólnokształcące Jolanty i Jana Misiaków, al. Kardynała Wyszyńskiego 44, 94-047 Łódź na Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka, ul. Maratońska 47B, 94-102 Łódź 1

210 z Związek Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA Ognisko w Łodzi, ul. Moniuszki 4A, 90-111 Łódź na Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

228 z Uniwersytet Łódzki Wydział Chemii, ul. Tamka 12, 92-403 Łódź na Szkoła Podstawowa nr 79 im. Łódzkich Olimpijczyków, ul. Pomorska 138, 91-404 Łódź


Prezes łódzkiego oddziału RKW dr Jan Królikowski, zwrócił się do łódzkich posłów oraz radnych z prośbą o pilne zainteresowanie się tą sprawą. Czekamy na stosowne reakcje oraz nagłośnienie tych nagannych praktyk w mediach.


Jacek Biel

Dodaj komentarz