Czy możliwe jest wprowadzenie w Warszawie zarządu komisarycznego?

Przesłanki dopuszczające taką możliwość zawarte są w ustawie o samorządzie gminnym:

Art. 97. 1. W razie nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy gminy, Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, może zawiesić organy gminy i ustanowić zarząd komisaryczny na okres do dwóch lat, nie dłużej jednak niż do wyboru rady oraz wójta na kolejną kadencję.

  1. Ustanowienie zarządu komisarycznego może nastąpić po uprzednim przedstawieniu zarzutów organom gminy i wezwaniu ich do niezwłocznego przedłożenia programu poprawy sytuacji gminy.

Warszawa jest oczywiście gminą, o czym informuje Art. 1. ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy:

Art. 1. 1. Stolica Rzeczypospolitej Polskiej miasto stołeczne Warszawa jest gminą mającą status miasta na prawach powiatu.

Przesłanki są raczej oczywiste. Prezydent Trzaskowski zajmuje się polityką europejską, ogólnopolską, organizuje kilkumiesięczną kampanię wyborczą na Prezydenta RP, często choruje oraz intensywnie podróżuje po całym świecie. Jak łatwo się domyślić, na zajmowanie się administrowaniem, zarządzaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa miastu, którego jest prezydentem, nie wystarcza już czasu.

Czajka psuje się co rok, linie cieplne strzelają gejzerami pary i wody jeszcze częściej, śmieci wywożone są zbyt rzadko. Pan Trzaskowski ewidentnie oraz notorycznie nie radzi sobie z wykonywaniem powierzonych mu zadań publicznych.

Pozostaje jedynie pytanie, czy Rząd uruchomił już stosowne procedury odwoławcze, czy nadal planuje cackać się z Trzaskowskim, jak matka z łobuzem?

Trudno polecić tego allegrowicza… Drogo i jakość marna. #trzaskowski #warszawa #Czajka #wodypolskie #rafalnieklam

Publiée par Prażona Cebula sur Dimanche 30 août 2020

Jacek Biel

Dodaj komentarz