PROF. R. NIŻNIKOWSKI: NIE PROWADZONO SZERZEJ ZAKROJONYCH KONSULTACJI WS. PRZEKAZANIA LASÓW PAŃSTWOWYCH RESORTOWI ROLNICTWA

Nikt nie prowadził szerzej zakrojonych konsultacji ws. przekazania nadzoru nad Lasami Państwowymi resortowi rolnictwa. Dopiero teraz zaczyna się rozmowa na ten temat. Z kim to skonsultowano, kto to wymyślił i czy specjaliści z dziedziny środowiska mieli w tym udział? – pytał w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja prof. Roman Niżnikowski, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.

Prof. Jan Szyszko mówił o ochronie środowiska poprzez właściwe użytkowanie. Prof. Roman Niżnikowski przyznał, że „to jest składowa całego systemu ochrony przyrody”.

– Na to nakładają się nie tylko działania Lasów Państwowych i parków narodowych. To jest również element wykorzystania pewnych zasobów przyrodniczych w umiejętny sposób. (…) Jeżeli zostawimy całość samemu sobie, to zaczną się działania polegające chociażby na tym, że jedne gatunki będą dominować nad drugimi. Chodzi jednak o to, aby one funkcjonowały w systemie w sposób zrównoważony i kształtowały w ten sposób wymierny wygląd naszego środowiska – powiedział prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.

Pojawiła się informacja, że nadzór nad Lasami Państwowymi będzie teraz sprawować resort rolnictwa, natomiast parki narodowe zostaną w resorcie klimatu i środowiska.

– Nikt nie prowadził szerzej zakrojonych konsultacji. Dopiero teraz zaczyna się rozmowa na temat rzeczywistego oddzielenia tej struktury organizacyjnej. Z kim to skonsultowano, kto to wymyślił i czy specjaliści z dziedziny środowiska mieli w tym udział? Jest to dla mnie zaskakujące, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób ta instytucja funkcjonowała dotychczas i jakie sukcesy osiągnęła. Działalność na rzecz ochrony przyrody to rzecz naprawdę wartościowa. (…) Tego rodzaju pomysły muszą budzić zastanowienie – wskazał gość Radia Maryja.

Prof. Roman Niżnikowski zaznaczył, że „przynależność lasów lepiej pasuje do resortu środowiska, gdyż tam jest już wkomponowany cały system ochrony przyrody, jak też ochrony bioróżnorodności”.

– W resorcie rolnictwa również mamy programy dotyczące ochrony zasobów genetycznych, choćby roślin uprawnych czy zwierząt gospodarskich, ale tu nie mówimy o zasobach przyrodniczych. To dwie różne dyscypliny i w moim odczuciu na zasoby przyrodnicze mamy trochę większy wpływ, jeśli chodzi o oddziaływanie ze strony środowiska – wskazał prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.

Cała rozmowa z prof. Romanem Niżnikowskim dostępna jest [tutaj].

Źródło: radiomaryja.pl

Dodaj komentarz