Piotr Kluz

20 kwietnia 2016 roku przewodniczył składowi sędziowskiemu, który skazał Zygmunta Miernika na 10 miesięcy więzienia za rzuceniem tortem w czerwcu 2013 roku w sędzie Annę Wielgolewską z Sądu Okręgowego w Warszawie, która zdecydowała o zawieszenia procesu Czesława Kiszczaka. Piotr Kluz przyznał, że sąd jest w stanie zrozumieć niezadowolenie społeczne wynikające z przeciągających się procesów, ale dodał, że … Czytaj dalej

Igor Tuleya

4 stycznia 2013 roku sędzia Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów skazał kardiochirurga dr. Mirosława G., oskarżonego o korupcję i mobbing, na rok więzienia w zawieszeniu i grzywnę za przyjęcie 17,5 tys. zł od pacjentów.   Podczas odczytywania uzasadnienia wyroku w procesie dr. Mirosława G. sędzia Tuleya ocenił taktykę CBA jako „przerażającą”. – Budzi to skojarzenia nawet nie z … Czytaj dalej

Joanna Dryll

2 listopada 2015 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej wpłynęło pismo sędzi Joanny Dryll, w którym informowała, że Zygmunt Miernik był tymczasowo aresztowany w okresie od 1 do 15 października tego roku. W konsekwencji Urząd Pracy uznał, że Miernik nie jest bezrobotny i podjął decyzję o wstrzymaniu z dniem 1 października tego roku … Czytaj dalej

Katarzyna Rutkowska-Giwojno

W lutym 2005 roku Kratiuk, zeznając jako świadek przed komisją orlenowską, zapytany przez posła Samoobrony Andrzeja Grzesika, czy był współpracownikiem służb specjalnych, odpowiedział przecząco. Na podstawie teczek z IPN komisja uznała, że zeznał nieprawdę i zawiadomiła prokuraturę. W grudniu tego roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie wniosła do sądu akt oskarżenia, twierdząc, iż z akt SB … Czytaj dalej

Łukasz Mrozek

W  marcu 2015 roku troje sędziów – Wojciech Łączewski, Małgorzata Drewin i Łukasz Mrozek – orzekło, że w 2007 r. oskarżeni szefowie CBA, wykorzystując swoje stanowiska, przekroczyli uprawnienia w związku z aferą gruntową. Według sędziów kierowane przez Kamińskiego CBA rzekomo nie miało podstaw do wszczęcia operacji, w ramach której za odrolnienie gruntu miała zostać przekazana … Czytaj dalej

Małgorzata Smulewicz

10 grudnia 2012 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia II Wydział Karny w osobie SSR Małgorzaty Smulewicz bez obecności ławników wydał wyrok, w którym postanowił postępowanie karne wobec oskarżonego kierowcy warunkowo umorzyć na okres jednego roku, oraz zasądza od niego kwotę 100 zł tytułem częściowych kosztów postępowania, w pozostałej części zwalniając go od ich ponoszenia i … Czytaj dalej

Joanna Tertil

4 września 2013 roku skład Sądu Rejonowego pod przewodnictwem sędzi Joanny Tertil skazał czterech manifestantów na kary pozbawienia wolności za udział w demonstracji 22 października 2002 r. w Warszawie pod Urzędem Rady Ministrów w obronie polskich stoczni i gospodarki morskiej, która zaprowadziła kilkunastu stoczniowców na ławę oskarżonych. Skazani zostali Andrzej Kołodziej, jeden z przywódców strajku Sierpnia 1980 … Czytaj dalej

Wojciech Łączewski

30 marca 2015 roku sędzia Wojciech Łączewski jako przewodniczący składu orzekającego Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście (pozostali sędziowie: Małgorzata Drewin i Łukasz Mrozek) orzekł karę 3 lat więzienia i 10 lat zakazu zajmowania stanowisk publicznych dla Mariusza Kamińskiego, szefa CBA w latach 2006-2009 oraz karę 3 lat więzienia Macieja Wąsika, zastępcy Kamińskiego, uznając że przekroczyli oni swoje … Czytaj dalej

Iwona Wierciszewska

7 lipca 2015 roku Iwona Wierciszewska skazała Dorotę Kanię na 2 lata więzienia w zawieszeniu pod zarzutem płatnej protekcji (sprawa Dochnala) po odrzuceniu wszystkich wniosków dowodowych oskarżonej. Prokuratura nie domagała się wyroku pozbawienia wolności. Wyrok zapadł już po wydaniu dwu tomów „Resortowych dzieci”. Wyrok jest nieprawomocny i w styczniu 2016 roku Dorota Kania złożyła apelację.

Aneta Kaproń-Rosik

SSR Aneta Kaproń-Rosik skazała Zygmunt Miernik za „sprofanowanie” okupacyjnego monumentu w warszawskim Parku Skaryszewskim (sygn. IV W 2095/16). SSR Aneta Kaproń – Rosik przesłała wyrok na adres domowy Zygmunta Miernika zamiast adresu Zakładu Karnego w Wojkowicach, w którym Miernik przebywa. W efekcie wyrok uprawomocnił się, albowiem Zygmunt Miernik od 2 sierpnia 2016 r. odbywa karę … Czytaj dalej