Joanna Tertil

4 września 2013 roku skład Sądu Rejonowego pod przewodnictwem sędzi Joanny Tertil skazał czterech manifestantów na kary pozbawienia wolności za udział w demonstracji 22 października 2002 r. w Warszawie pod Urzędem Rady Ministrów w obronie polskich stoczni i gospodarki morskiej, która zaprowadziła kilkunastu stoczniowców na ławę oskarżonych. Skazani zostali Andrzej Kołodziej, jeden z przywódców strajku Sierpnia 1980 r. oraz trzech innych stoczniowców: Adama Cyrana, Tomasza Raulina i Tomasza Sikorskiego.

Kołodziej, trzymając flagę Solidarności, wymachiwał nią podczas manifestacji. Policja oskarżyła go o napaść z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Sąd orzekł wobec wszystkich czterech karę jednego roku pozbawienia wolności, zawieszając ją na okres próby na dwa lata.