Katarzyna Rutkowska-Giwojno

W lutym 2005 roku Kratiuk, zeznając jako świadek przed komisją orlenowską, zapytany przez posła Samoobrony Andrzeja Grzesika, czy był współpracownikiem służb specjalnych, odpowiedział przecząco. Na podstawie teczek z IPN komisja uznała, że zeznał nieprawdę i zawiadomiła prokuraturę. W grudniu tego roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie wniosła do sądu akt oskarżenia, twierdząc, iż z akt SB wynika, że od 1984 do marca 1989 roku Kratiuk był „kwalifikowanym osobowym źródłem informacji, zarejestrowanym jako „kontakt operacyjny A.K.” o numerze 42847”.

11 kwietnia 2011 roku sędzia Katarzyna Rutkowska-Giwojno powiedziała, że nie można uznać, by czyn Kratiuka wyczerpał znamiona przestępstwa. Powołała się na zapis ustawy lustracyjnej z 1997 r., że współpracą z SB nie jest działanie, które wynikało z obowiązku ustawowego. Sędzia podkreśliła, że ustawa o MSW z 1983 r. nakładała m.in. na szefów organizacji społecznych obowiązek współdziałania ze służbami.