Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw NATO

MSZ informuje:

Państwa NATO powinny dzielić się doświadczeniami w walce z pandemią COVID-19 i pomagać sobie, gdyż nikt nie rozwiąże tego problemu samodzielnie. Struktury cywilne i wojskowe NATO mogą odegrać większą rolę w odpowiedzi na aktualne zagrożenie epidemiologiczne – mówił minister Jacek Czaputowicz podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO przeprowadzonego w formie wideokonferencji. Głównym tematem dyskusji była ocena aktualnej sytuacji środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego w kontekście pandemii COVID-19 oraz jej wpływ na funkcjonowanie sojuszu. Mimo kryzysu związanego z koronawirusem, państwa NATO poparły utrzymanie silnej aktywności organizacji w zakresie bezpieczeństwa, w tym dotyczącej obrony i odstraszania. Ministrowie spraw zagranicznych odnosili się także do wymierzonej w państwa NATO kampanii dezinformacyjnej, prowadzonej zwłaszcza przez Rosję. Było to pierwsze spotkanie w gronie 30 państw członkowskich Sojuszu, z udziałem Republiki Macedonii Północnej.

Szefowie dyplomacji państw NATO przyjęli oświadczenie, w którym wyrazili solidarność w obliczu kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 (pełna treść dostępna jest tutaj: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_174855.htm). W trakcie dyskusji omówili także zaangażowanie operacyjne NATO oraz współdziałanie z partnerami w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu i w Afganistanie, a także poparli intensyfikację współpracy partnerskiej z Gruzją i Ukrainą. Zaakceptowali też mandat Grupy Refleksji powołanej przez Sekretarza Generalnego NATO, która ma zająć się wzmocnieniem politycznego wymiaru aktywności Sojuszu.

Minister Jacek Czaputowicz zwrócił uwagę na agresywne działania Rosji wobec sąsiadów i prowadzoną przez Moskwę kampanię dezinformacyjną, skierowaną przeciwko jedności sojuszniczej. Szef polskiej dyplomacji poparł także zacieśnienie współpracy NATO z bliskimi partnerami Sojuszu: Ukrainą i Gruzją, która jest korzystna zarówno dla Sojuszu, jak i tych państw. Wyraził też oczekiwanie, że Grupa Refleksji, z udziałem minister Anny Fotygi, przyczyni się do wzmocnienia jedności i solidarności sojuszniczej.

źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Get involved!

Comments

No comments yet