Żądanie dowodu szczepienia JEST PRZESTĘPSTWEM !

Żądanie dowodu szczepienia JEST PRZESTĘPSTWEM !

Przedsiębiorco, pracodawco, organizatorze wydarzeń – pamiętajcie o tym!

Główne media o tym nie mówią, my musimy to zrobić!

Przepisy, które sprawiają, że żądanie paszportu covidowego jest bezprawne:

✅ RODO art. 9

✅ Konstytucja RP, art. 47

✅ Konstytucja RP, art. 51

✅ Ustawa o zawodzie lekarza art. 40 §1

✅ Ustawa o prawach pacjenta art. 13

Stanowiska Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, które nie pozostawiają żadnych wątpliwości – w obowiązującym porządku prawnym nikt nie ma prawa wymagać od Was ujawnienia chronionych danych o zaszczepieniu, którą są danymi wrażliwymi:

✅ WSA Lublin: „Zaświadczenie o szczepieniu jest dokumentem objętym tajemnicą, a zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, nie mieści się w katalogu niezbędnych informacji potrzebnych do nawiązania stosunku pracy. Badania lekarskie, którym są okresowo poddawani pracownicy, nie obejmują swoim zakresem informacji o przebytych szczepieniach, nawet tych obowiązkowych. W aktualnym stanie prawnym pracownik nie ma obowiązku informowania pracodawcy o fakcie zaszczepienia się lub nie przeciw Covid-19, a pracodawca nie jest uprawniony tego rodzaju informacji od swojego pracownika wymagać.”

✅ WSA Wrocław: „Informacje o zaszczepieniu są danymi dotyczącymi zdrowia i stanowią szczególne dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE, (Dz.U.UE.L.2016.119.1).”

✅ WSA Kraków: „Obecny stan prawny nie daje pracodawcy prawda do pozyskania informacji na temat poddania się przez pracownika szczepieniu przeciw Covid-19.”

✅ WSA Gdańsk: „Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa szczepienia związane ze zwalczaniem Covid-19 nie są obowiązkowe. Poddanie się szczepieniu jest dobrowolne.

Dodaj komentarz