Nie niszczyć dokumentów – apel Stowarzyszenia RKW

Warszawa, dnia 19 listopada 2015 roku

Stowarzyszenie RKW –

– Ruch Kontroli Wyborów

– Ruch Kontroli Władzy

Prof. dr hab. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
I Wiceprezes Rady Ministrów,

tel. 224210401, fax 228267533

minister@mkidn.gov.pl

Mariusz Błaszczak, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

fax 226013988

kancelaria.glowna@msw.gov.pl,

Zbigniew Ziobro

Ministerstwo Sprawiedliwości

tel. 225212201 fax 226213095

sekretariat.ms@ms.gov.pl

WNIOSEK O
ZAPOBIEŻENIE ZNISZCZENIA DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z PRZEPROWADZONYMI WYBORAMI DO PARLAMENTU OGŁOSZONYMI

NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

 

POWOŁANIE ZESPOŁU D/S TRANSPARENTOŚCI PROCESU WYBORCZEGO W POLSCE

 

Szanowny Panie Premierze, Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Panie Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji

Panie Ministrze Sprawiedliwości

 

Niezgodnie z dobrym obyczajem i kulturą polityczną, a na podstawie gorączkowo stanowionego prawa w tzw. III RP, które sprzyja fałszowaniu wyborów w oparciu o „Kodeks Wyborczy” (w jeszcze większym stopniu umożliwiają to „Wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej dla Obwodowych Komisji Wyborczych”), w 30 dni od ogłoszenia wyniku wyborów mają zostać zniszczone wszelkie dokumenty związane z ostatnimi wyborami (za ich niszczenie odpowiedzialne jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego). W tym roku tak już się stało z dokumentacją po wyborach prezydenckich oraz po referendum.

Ruch Kontroli Wyborów, który powstał po to by strzec Polaków przed fałszerstwami i nieprawidłowościami wyborczymi, nie tylko wielokrotnie wskazywał na złe prawo, utworzone jakby naumyślnie, by ułatwiać fałszowanie wyborów, lecz także zdobył liczne dowody na to, że podczas wyborów z jakimi mieliśmy do czynienia w 2015 roku, w skali całego kraju doszło do licznych nadużyć i fałszerstw wyborczych.

Nasz ruch – początkowo nieformalny, a po zwycięskich wyborach prezydenckich przekształcony w Stowarzyszenie Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy – we współpracy z tysiącami wolontariuszy, działającymi w ramach specjalnie wyszkolonych struktur, w znacznej skali ograniczył przygotowane mechanizmy fałszowania wyborów. Dzięki temu zrywowi mamy teraz nowego Prezydenta RP oraz nowy Sejm RP, który posiada stabilną większością posłów obozu patriotycznego.

Kierowane dotychczas skargi obywatelskie na drogę postępowania sądowego, czy też powiadamianie prokuratury, indywidualnie lub poprzez różne organizacje, nie zdało się na wiele pod rządami poprzedniej ekipy politycznej, ponieważ mamy do czynienia ze skorumpowanym aparatem wymiaru sprawiedliwości kryjącym przestępców dopuszczających się łamania prawa wyborczego.

Podczas ostatnich wyborów mieliśmy do czynienia przede wszystkim z dopuszczeniem do obiegu sfałszowanych kart wyborczych (np. Zambrów 261 na ogólnie 800 wydanych kart) oraz fałszowaniu list wyborców (głównie list dodatkowych) – informacje na ten temat osiadamy z całego kraju.

Obecnie, gdy mamy nowy rząd, odwołujący się do tradycji wolnościowych bazujących na poszanowaniu PRAWA i SPRAWIEDLIWOŚCI, liczymy, że będzie można wreszcie  zbadać gruntownie nieprawidłowości i fałszerstwa z jakimi mieliśmy do czynienia podczas ostatnich wyborów. Będzie to możliwe już nie na drodze nieskutecznych skarg wyborczych, lecz na drodze postępowania prokuratorskiego i śledztwa. Warunkiem powodzenia takiego działania jest zabezpieczenie i to w skali całej Polski wszelkiej dokumentacji związanej z przeprowadzeniem ostatnich wyborów na każdym ze szczebli decyzyjnych i wykonawczych tego procesu.

Dlatego zwracamy się o powołanie specjalnego zespołu ministerialnego, który wraz z członkami Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy (wyspecjalizowanymi praktycznie w tej dziedzinie) przeprowadzi weryfikację i kontrolę dokumentów, kart wyborczych oraz list wyborczych z wyborów parlamentarnych 2015 roku (dla przykładu Fundacja Batorego dopuszczona została do badania dokumentacji wyborów samorządowych z 2014 roku). Taki Zespół powinien zająć się gruntownym zweryfikowaniem przebiegu procesu wyborczego w Polsce, co jest sprawą wagi  fundamentalnej dla demokracji i naszych wolności obywatelskich.

Niniejsze pismo prosimy potraktować także jako pismo powiadamiające w takim trybie, który będzie wystarczający do wydania decyzji o zabezpieczeniu śladów, dowodów usiłowania popełnienia przestępstwa sfałszowania wyborów. Decyzja o konieczności zabezpieczenia dowodów powinna być wystarczającym środkiem zapobiegającym zniszczeniu dokumentacji oraz podstawą do wydania decyzji o jej zachowaniu.

 

Z poważaniem:

Zarząd Stowarzyszenia RKW

Prezes RKW Jerzy Targalski (Warszawa)

Członkowie Zarządu RKW

Wiceprzewodnicząca Jadwiga Chmielowska (Sosnowiec),

Wioletta Machniewska (Olsztyn)

Sławomir Stańczuk (Suwałki)

Jacek Kołodziejak (Nadarzyn)

Maria Wilczańska (Lublin)

Ryszard Jordan (Wałbrzych)

Ernest Nosko (Dzierżoniów)