TARNÓW – osoby podwójnie występuja na listach wyborczych!!!

W Tarnowie POWSZECHNIE (we wszystkich obwodach, do których się dodzwoniłem lub mi zgłoszono wcześniej) występuje następujący problem, świadczący o niezwykle groźnym, a niespotykanym dotąd procederze ułatwiającym wielokrotne głosowanie:
na listach wyborców występują podwójne zapisy – osoba najpierw wykreślona z adnotacją „zaświadczenie”, a następnie pojawiająca się w kolejnym wierszu w rubrykach z tymi samymi danymi co wyżej.

Ludzi już poinstruowałem mailowo i sms-owo, że mają żądać pozostawienia zaświadczenia przez taką osobę. Nie wolno takiej osoby wypuścić z zaświadczeniem z lokalu, aby nie mogła go wykorzystać ponownie w innym obwodzie. W przypadku gdy taka osoba stwierdzi, że nie ma  zaświadczenia albo odmówi jego pozostawienia, nakazuję wezwanie policji !

Nie zmienia to faktu, że na podstawie wiersza z prawidłowymi danymi przy nie zwróceniu uwagi, że te same dane figurują wyżej tylko przekreślone, komisje mogą teoretycznie otrzymać kartę do głosowania a głosować jeszcze na podstawie zaświadczenia w innym miejscu !!!

Jeśli to problem w całym kraju , to jest to pole do ogromnych nadużyć.

Zarówno w związku z tą sprawą, jak i w ogóle proponuję pilne przesłanie wszystkim wolontariuszom RKW w całej Polsce następującego komunikatu:

Sprawdź czy na listach wyborców w twoim obwodzie są osoby występujące w dwóch kolejnych wierszach (raz jako skreślone, a potem jako „zwykli” wyborcy).
Żądaj zawarcia w Uwagach do protokołu informacji o ilości takich przypadków oraz w ogóle sumy osób dopisanych w twojej ObKW do listy wyborców a także powodów ich dopisania do listy !

W przypadku oporu – zagroźcie odmową podpisania protokołu !

pozdrawiam

Piotr Dziża_
RUCH KONTROLI WYBORÓW TARNÓW
OKRĘG NR 20
tel. 519 716 403 oraz 14/ 651 94 55 (Koordynator na płd. część powiatu tarnowskiego)
tel. 662 930 947 (Koordynator na m.Tarnów, pn. część powiatu tarnowskiego i powiat dąbrowski)
tel. 515 275 443 (Koordynator na powiat brzeski i bocheński)