Fałszowanie wyborów poprzez odwoływanie Przew. OKW – Puszcz Mariańska

 
Jednocześnie zwracam uwagę na stosowany pewien mechanizm polegajacy na odwoływanie członków OKW w tym także Przewodniczących, którzy domagają się przestrzegania prawa, ordynacji wyborczej a nawet wytycznych PKW i zamiast byc w tym względzie wspierani przez władze samorządowe lub innych członków komisji, sa po prostu nagle odwoływani.
Powstają zatem problemy:
 
1) czy obwodowa komisja wyborcza może odwołać z pełnienia funkcji jej przewodniczącego, a jeżeli tak, to na podstawie jakiego konkretnie przepisu? 
2) jaki jest tryb odwoławczy (o ile w ogóle jest?) od decyzji/zarządzenia (w tej konkretnej sprawie w Puszczy Mariańskiej dotyczyłoby to zarządzenia) wójta o odwołaniu członka OKW z jej składu na podstawie art. 184 paragraf 2 Kodeksu wyborczego i czy wskazana w tym przepisie przesłanka (niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków) powinna być skonkretyzowana (krótko mówiąc, czy wójt powinien uzasadnić z jakiej konkretnie przyczyny odwołuje członka OKW)? 
 
Piotr Wiśniewski – były przewodniczący, były członek, a ostatecznie mąż zaufania w OKW nr 1 w Puszczy Mariańskiej
 
Adrian Witas – koordynator RKW powiatu żyrardowskiego, był przez kilka chwil z wizytą w OKW nr 1 w Puszczy Mariańskiej i mógł na własnej skórze doświadczyć „ciepłego” potraktowania.