ABW podobnie jak RKW zauważa zagrożenie wolnych wyborów w Polsce

Poniżej link do artykułu z 2019 r. zamieszczonego w wydawnictwie
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Opisuje m.in. metody fałszowania
wyborów tożsame ze stwierdzonymi w Polsce przez Stowarzyszenie RKW:

W załączniku zamieszczam wybrane fragmenty tego artykułu.

Pozostaje aktualnym pytanie czy sędziowie i prokuratorzy nadal będą
udawać, że prawo wyborcze nie jest w Polsce łamane?

Andrzej Zdun
RKW Mazowsze

Dodaj komentarz