Postępowanie dyscyplinarne w sprawie sędzi z Zielonej Góry

O sprawie zielonogórskiej sędzi Sądu Okręgowego Anieli M., która w czasie rutynowej kontroli policji podczas akcji trzeźwego poranka została kilka miesięcy temu przyłapana na prowadzeniu pojazdu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu jest już głośno od dłuższego czasu. 
Przedstawiciele sądu próbowali zbagatelizować i pomniejszyć wagę sprawy powołując się na wynik badania, które wykazało w wydychanym powietrzu tylko ok. 0,25 promila alkoholu, co oznacza według nich, że nie mamy do czynienia z przestępstwem a tylko z wykroczeniem. Przestępstwem jest prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, jeśli jego zawartość wynosi co najmniej 0,5 promila. 
Innego zdania jest zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, sędzia Przemysław Radzik:„Swoim zachowaniem sędzia wyczerpała znamiona wykroczenia z art. 87 par. 1 Kodeksu wykroczeń, uchybiła godności urzędu sędziego, a tym samym dopuściła się naruszenia przepisów Prawa o ustroju sądów powszechnych stanowiącego o obowiązku postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim – w tym w szczególności powinności stania na straży prawa – oraz naruszyła zasady etyki zawodowej”.

„Informuję również, że po wyznaczeniu przez Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracami Izby Dyscyplinarnej sądu właściwego do rozpoznania sprawy w I instancji, rozważę wystąpienie o zawieszenie obwinionej sędzi w czynnościach służbowych, z obniżeniem jej wynagrodzenia na czas trwania tego zawieszenia”.

Zachodzi tylko pytanie czy zawieszanie sędziów i wypłata im w tym czasie nawet pomniejszonego wynagrodzenia to kara czy raczej nagroda…

Więcej na TVP3 GORZÓW WLKP.https://gorzow.tvp.pl/46598129/zielonogorska-sedzia-na-podwojnym-gazie

Na podstawie gorzow.tvp.pl
Obraz z pixabay.com

Get involved!

Comments

No comments yet