Projekt rezolucji PE: każda strategia dekarbonizacji, która nie jest zgodna z ograniczeniem globalnego ocieplenia do 1,5 °C, jest polityką rasistowską…

Można by się było pośmiać z tego kabaretu, gdyby nie to, że oni tak na poważnie. A na poważnie już raz czerwoni sowieci wprowadzali utopię społeczną i tak to wyszło, że zamordowali ponad 100 milinów ludzi w imię powszechnej szczęśliwości. Są jednak tak głupi, albo tak przewrotni, iż usiłują wprowadzać kolejną zabójczą utopię…

Cytujemy najnowsze poprawki wniesione do rezolucji przez dzielnych europosłów z lewicy. Na dole znajdziecie Państwo druk PDF zawierający ten dokument do pobrania.


17.06.2020

12b. wzywa do usunięcia lub opatrzenia kontekstem pomników gloryfikujących właścicieli niewolników i handlarzy niewolnikami, a także osób odpowiedzialnych za kolonialne okrucieństwo w UE;

12c. wzywa UE i państwa członkowskie do uznania naszego historycznego długu wobec kontynentu afrykańskiego; apeluje o umorzenie zewnętrznego długu państw afrykańskich oraz długu innych państw globalnego Południa bez dalszych warunków korekty strukturalnej;

13a. podkreśla, że biała instytucjonalizacja kanonów piękności kontynuuje i pogłębia rasizm w naszych społeczeństwach; wzywa w związku z tym do wprowadzenia specjalnych środków mających na celu eliminację tej instytucjonalizacji, zwłaszcza wokół postrzegania i uprzedzeń związanych z niektórymi rodzajami włosów i fryzur;

23a. potępia kompleks industrialnego więziennictwa; wzywa do przyjęcia na świecie strategii ograniczania zamykania w więzieniach oraz do wyeliminowania kompleksu industrialnego więziennictwa;

27c. apeluje do państw członkowskich, aby przestały ignorować wezwania o pomoc płynące od osób na morzu, a także przestały odsyłać te osoby do miejsc, z których one uciekły; apeluje natomiast do państw członkowskich o prowadzenie operacji poszukiwawczo-ratowniczych zgodnie z ich obowiązkami wynikającymi z prawa międzynarodowego, a także o zapewnienie bezpiecznych i legalnych dróg do Europy;

27d. jest przekonany, że sprawiedliwość rasowa wymaga sprawiedliwości klimatycznej, ponieważ zmiana klimatu nieproporcjonalnie wpływa na ludność i społeczności należące do mniejszości rasowych oraz je zabija; jest przekonany, że życie ciemnoskórych się liczy również w kontekście kryzysu klimatycznego oraz że UE oraz inne duże podmioty globalnej Północy muszą w związku z tym uznać swój dług klimatyczny i działać stosownie do tego, tj. uznać historyczną odpowiedzialność za emisje oraz wykorzystać swoje korzystne zasoby finansowe i technologiczne w tym celu; jest przekonany, że każda strategia dekarbonizacji, która nie jest zgodna z ograniczeniem globalnego ocieplenia do 1,5 °C, jest polityką rasistowską, gdyż uznaje, że życie ciemnoskórych można poświęcić; jest przekonany, że Warszawski Międzynarodowy Mechanizm Strat i Szkód potrzebuje proporcjonalnego instrumentu finansowego, aby wspierać kraje, które ponoszą straty i szkody wynikające ze zmiany klimatu, np. Mozambik po przejściu cyklonów Kenneth i Idai, i że w związku z tym jest to kwestia sprawiedliwości rasowej;


Gender i LGBT trochę się już opatrzyło, zatem wymyślono sprawiedliwość rasową, która będzie z pewnością polegała na eksterminacji lub marginalizacji rasy białej. A wszystko to w ramach walki z rasizmem…

oprac. EB

Dodaj komentarz