Prawdziwy powód koronaświrusa u prof. Czarnka – kandydata na Ministra Edukacji i Nauki

W dalszej części tekstu cytowane oświadczenie „mędrców” to według mnie prawdziwy powód nagłego ogłoszenia zakażenia się korona-wirusem przez prof. Przemysława Czarnka.

Według mnie także i wielu innych kandydatów nagle się rozchoruje a Prezydent mianuje na razie TYLKO tych, na których się zgadza. Co do innych ministerstw moim zdaniem toczą się wciąż boje, niektóre z tych wojenek może wyjdą Polsce na dobre.

Spór o kształt dalszej polityki Zjednoczonej Prawicy wchodzi w kolejny etap, tym razem do niezadowolonych, z pomysłu całkowitego poddania Polski Unii Europejskiej, w zamian za „setki miliardów z unii”, do zastrzeżeń zgłaszanych ze strony Ziobry, Szydło, Ardanowskiego, dołączył Belweder!

Myślę też, że wielu ważnych ludzi Kościoła rozumie tragiczną sytuację w jakiej Polskę postawi realizacja planów duetu Kaczyński-Morawiecki. Po stronie całkowitej kapitulacji wobec UE stoi architekt zdobycia w UE „setek miliardów” dla Polski – Mateusz Morawiecki, popierany przez zagubionego we własnym labiryncie Jarosława Kaczyńskiego, nieustannie okadzanego przez takie tuzy intelektu i zaradności jak Sasin, Brudziński, czy Suski. Wtórują im masy przytakujących dziennikarzy, owszem także różnych politycznych karierowiczów, urzędasów, szefów gabinetów, których jedynym pomysłem na utrzymanie się na powierzchni jest klaskanie w dłonie, przy jednoczesnym braku pomysłów na uruchomienie w Polsce czegokolwiek, co przyniesie Polsce stałe dochody i to na taką skalę na jaką planowane są socjalne wydatki państwa.

Belweder zapewne blokuje obecnie wiele z tych nominacji, z jakimi został zapoznany po nocnych zwidach rekonstruktorów rządu, gdy tygodniami układający się statyści sceny politycznej wreszcie wydalili z siebie owoce swego – niestety nieskrywanego – geniuszu. Belweder ma konstytucyjne możliwości blokowania nominacji – nie jesteśmy jeszcze tylko pewni, czy blokuje dlatego, że chodzi o Polskę, czy też dlatego, że chodzi o jakieś nieistotne bo partyjne targi lub chęci przypodobania się albo opinii publicznej, albo jakimś ambasadom, które zgłosiły zastrzeżenia. Osobiście łudzę się, że tym razem – może choć w części – będzie chodzić o ratunek dla polskiego rolnictwa i przemysłu, bowiem likwidacja wszystkiego, co jeszcze jako tako działa w Kraju, w imię poddania się Bismarckowskiemu planowi zjednoczenia UE, poprzez finansowe zadłużenie państw i uzależnienie od pożyczek, wejście w pułapkę „zielonego ładu”, likwidację rolnictwa i wyprzedaż ziemi, to jest już koniec Polski, na który jeszcze niektórzy przywódcy polityczni i duchowni NIE są gotowi i mogą połączyć swe wysiłki by powstrzymać tandem Morawiecki-Kaczyński, nawet jeśli będzie to oznaczać nowe wybory.

Przeciwko takiemu obrotowi wydarzeń (nowych wyborów) nie będzie też nic miała obca agentura, która liczyć będzie na pogrążenie się Polski w kryzysie. Jednak od wyborców i od przypilnowania przebiegu tych wyborów będzie zależało, czy ten scenariusz się powiedzie, czy wręcz przeciwnie – wrogom Polski wymknie się kontrola nad tym procesem a do władzy wyniesiony zostanie szczery obóz patriotyczny, który odrzuci plan auto-LIKWIDACJI Polski, ta bowiem niechybnie nastąpi, jeśli zniszczone będzie rolnictwo oparte na rodzinnych gospodarstwach rolnych i nieuruchomione zostaną plany związane z eksploatacją i przetwarzaniem polskich bogactw naturalnych (w tym geotermii, nie wspominając o całej tablicy Mendelejewa rozsianej w głębinach naszej ojczystej ziemi, jak Polska długa i szeroka).

W walce z auto-likwidacją i podporządkowaniem Polski UE (głównie Niemcom) wspólnie spotkać się mogą interesy resztki naszej śladowej elity, tej resztki samoświadomego Narodu, które jeszcze są obecne pośród polityków oraz pośród duchowieństwa. Są to jednak resztki.

Czy jednak Andrzej Duda może (czy chce? lub czy mu wolno?) zahamować rozpędzony i rozgrzany do czerwoności parowóz-widmo zrekonstruowanego rządu gnającego po fatamorganę, czyli zadłużające i uzależniające pieniądze z Unii Europejskiej? Pamiętajmy o licznych głosach krytyki planów rządzącej partii, jakie dochodzą nie tylko z sejmu lecz także z senatu, co ważne z szeregów samego PiSu. Pamiętajmy, że podobnie, jak z nominacjami generalskimi, jest z nominacjami ministerialnymi – Andrzej Duda może mianować wskazanych kandydatów ale NIE MUSI i konstytucja nie mówi nic na temat tego, w jaki sposób ma być tego rodzaju konflikt rozwiązany, nie ma wskazanego mechanizmu by zmusić Prezydenta do nominacji na jakie on się nie zgodzi.

Przewiduję zatem, że nie tylko Przemysław Czarnek zachoruje na koronaświrusa ale niektórzy, jeszcze wczoraj nagłaśniani delikwenci, sami poproszą o wycofanie ich z „walki o ministerialny tron” powołując się wzorem Czarnka na problemy zdrowotne.

Przy okazji znów będziemy świadkami tego, jak takie sprawy – zmienianie politycznego oblicza państwa – załatwia się w USA, gdy ma się rzeczywistą wolę dokonania zmian i męski charakter (vide nominowanie wbrew lewakom i liberałom kandydata na Sędziego Sądu Najwyższego w USA) a jak się takie sprawy załatwia w republice bananowej, kolonii niemiecko-rosyjskiej. Przy czym najprawdopodobniej dojdzie do tego, że Przemysława Czarnka będzie nam szczerze żal, a z innymi zjawami i pomysłami na ministrów rozstaniemy się bez cienia smutku. No chyba, że tylko Czarnek ma odejść na okrągłostolowej zasadzie równi pochyłej – Gowinizacja/gówinizacja życia politycznego TAK, Ziobryzacja NIET! Tę gównizację życia (co prorokował Józef Mackiewicz) przerabiamy już od dziesięcioleci – miło byłoby gdyby wreszcie nastała dobra zmiana i w jakiejś dziedzinie odnieślibyśmy rzeczywiste a nie tylko propagandowe zwycięstwo bez którego nie podniesiemy się do rangi wojowniczego i walecznego Narodu z przyszłością!

Jest oczywiście i na to wreszcie szansa, że być może dochodzi do wyłaniania się jakiejś poważnej frondy w obozie, który już ani nie jest zjednoczony, ani dawno nie jest prawicowy. Może na skutek działań Ziobry, Szydło i Prezydenta nastąpi rozstanie z polityką krętactwa i uległości a wyborczy obóz patriotyczny wreszcie uzyska jakąś sensowną alternatywę wobec polityki zupełnego kapitulanctwa, zniszczenia Polski i poddania pod dyktat niewolnictwa w ramach niemiecko-rosyjsko-chińskiej komunistycznej UE. Marzenia ściętej głowy? Zobaczymy w najbliższym czasie…

Na rozgrzewkę, na początku dwa cytaty z oświadczenia tych „światłych”, którzy nie zgadzają się na Przemysława Czarnka, jako nowego ministra:

„Po podaniu do wiadomości publicznej decyzji o tym, że w składzie nowego rządu ministrem edukacji i nauki zostanie Przemysław Czarnek, wśród wielu osób, które swoje życie społeczne, zawodowe i naukowe poświęciły pracy na rzecz edukacji o tolerancji, krzewieniu idei równości i praw człowieka, pojawiły się głosy, że – w świetle wielu wypowiedzi Czarnka, profesora KUL – jest to decyzja niezrozumiała i trudna do zaakceptowania”

„inicjatywa wydania oświadczenia w tej sprawie pojawiła się jednocześnie w kilku miejscach w Polsce (Warszawie, Krakowie i Lublinie). W gromadzenie podpisów osób popierających oświadczenie zaangażowali się: prof. zw. dr hab. Sławomir Jacek Żurek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prof. dr hab. Piotr Trojański z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz dr Sebastian Rejak, p.o. Dyrektora biura American Jewish Committee na Europę Środkową”.

Prawie setka sygnatariuszy oświadczenia to osoby zarówno ze środowisk lewicowych, liberalnych, jak i tzw. konserwatywnych, pracownicy naukowi (UW, KUL, UKSW, PAN, UP, UJ), działacze różnych organizacji, artyści, publicyści i tzw. intelektualiści, osoby z różnych związków wyznaniowych i „mniejszości”.

Poniżej oświadczenia ws. planowanej nominacji (pozwoliłem sobie złośliwie wytłuścić, co tłustsze ciekawostki – persony – przyp. Marcin Dybowski):

Wyrażamy zaniepokojenie decyzją o zamiarze powołania na stanowisko Ministra Edukacji i Nauki Pana Posła dr. hab. Przemysława Czarnka. Kandydat na to stanowisko wielokrotnie w publicznych wypowiedziach okazywał brak szacunku dla godności człowieka w odniesieniu do osób należących do mniejszości, w szczególności osób LGBT. W czerwcu br., podczas debaty na antenie TVP nt. osób nieheteronormatywnych, dr Czarnek powiedział: “skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym”.

Niepokój muszą budzić także głoszone przez dr. Czarnka poglądy dotyczące wspólnej polsko-żydowskiej historii, szczególnie w odniesieniu do jej najtragiczniejszych kart, i niezrozumiałe wypowiedzi na temat Muzeów – Miejsc Pamięci, z których nigdy się nie wycofał.

Trudno nam zrozumieć, dlaczego osobie prezentującej wspomniane wyżej poglądy powierza się kierowanie urzędem, na którym spoczywa odpowiedzialność za kształtowanie programu oświaty i wychowywanie milionów polskich uczniów. Zadaniem szkoły jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także wychowywanie młodych ludzi do zgodnego życia w społeczeństwie, wpajanie im takich zasad, jak szacunek dla drugiego człowieka – także tego, który różni się od większości.

Uważamy, że jedną z kluczowych kompetencji, jakie powinny charakteryzować osobę odpowiedzialną za system edukacji, jest poszanowanie ludzkiej godności i różnorodności, przekonanie o równości wszystkich w prawach i obowiązkach oraz wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka, także gdy jest ona rezultatem nienawiści wobec inności.

Dotarła do nas wiadomość, że p. dr Przemysław Czarnek otrzymał dodatni wynik testu na koronawirusa. Szczerze życzymy Panu Doktorowi szybkiego powrotu do zdrowia.

 1. Dr Angelika Adamczyk, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski
 2. Agnieszka Arnold, reżyserka, dokumentalistka
 3. Dr Alicja Bartuś, Kierowniczka Oświęcimskiego Instytutu Praw Człowieka
 4. Dr Aleksandra Bednarowska, Instytut Neofilologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 5. Bogdan Białek, Prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, b. Redaktor Naczelny magazyny psychologicznego „Charaktery” i kwartalnika „Psychologia w szkole”
 6. Ewa Bobińska, b. Koordynator Projektów Międzynarodowych w Ośrodku Rozwoju Edukacji
 7. Dr Wojciech Burek, Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński
 8. Prof. zw. dr hab. Andrzej Chojnowski, prof. em. Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Kolegium IPN (2007-2008, 2009-2010)
 9. Prof. zw. dr hab. Jacek Chrobaczyński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 10. Prof. dr hab. inż. Wit Derkowski, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska
 11. Magda Dorosz, Dyrektorka, Fundacja Hillel Polska
 12. Prof. zw. dr hab. Antoni Dudek, Instytut Historii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 13. Marta Dudzik-Rudkowska, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski
 14. Elżbieta Ficowska, Przewodnicząca Stowarzyszenia „Dzieci Holokaustu” (2002 – 2006)
 15. Dr Kamil Fil, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 16. Prof. dr hab. Maria Flis, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński
 17. Andrzej Friedman, Przewodniczący B’nai B’rith Polin
 18. Prof. dr hab. Michał Galas, Instytut Judaistyki, Uniwersytet Jagielloński
 19. Dr Edyta Gawron, Uniwersytet Jagielloński
 20. Dr Patrycja Gąsiorowska, Instytut Historii PAN
 21. Prof. dr hab. Stefan Gąsiorowski, Instytut Judaistyki, Uniwersytet Jagielloński, Instytutu Historii PAN
 22. Prof. dr hab. Agnieszka Graff, Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski
 23. Dr Martyna Grądzka-Rejak, historyczka
 24. Krzysztof Greding, nauczyciel, VII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu
 25. Joe Greenbaum, Bloomfield Hills, Michigan, USA
 26. Jakub H. Gruszczyński, B’nai B’rith Polin
 27. Krzysztof K. Grzywna, Założyciel i Przewodniczący Rady, Amicitia Foundation
 28. Marek Gumkowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
 29. Jerzy Illg, Redaktor Naczelny Wydawnictwa Znak
 30. Tanna Jakubowicz-Mount, Przewodnicząca Polskiego Forum Transpersonalnego
 31. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Jasiecki, Centrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski
 32. Prof. dr hab., czł. koresp. PAN, Dariusz Jemielniak, Akademia Leona Koźmińskiego
 33. Hanna Kossowska, Gmina Wyznaniowa Żydowska oraz B’nai B’rith Polin
 34. Aneta Kowalik, nauczyciel psycholog, Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie
 35. Dr Sergiusz Kowalski, B’nai B’rith Polin
 36. Jacek Kozłowski, Collegium Civitas, Wojewoda Mazowiecki (2007-2015)
 37. Dr Maciej Kozłowski, Podsekretarz Stanu w MSZ (1998-1999)
 38. Prof. zw. dr hab. Stanisław Krajewski, Polska Rada Chrześcijan i Żydów
 39. Prof. zw. dr hab. Ireneusz Krzemiński, Kierownik Pracowni Teorii Zmiany Społecznej, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 40. Dr Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu, Instytut Spraw Publicznych
 41. Prof. dr hab. Joanna Kurczewska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 42. Prof. zw. r hab. Roman Kuźniar, Kierownik Katedry Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Uniwersytet Warszawski
 43. Ewa Łuczyńska, B’nai B’rith Polin
 44. Prof. zw. dr hab. Paweł Machcewicz, Instytut Studiów Politycznych PAN
 45. Agnieszka Maciejowska, tłumaczka
 46. Ivka Macioszek, nauczycielka bibliotekarka, przewodnicząca Sekcji Antydyskryminacyjnej przy ZNP Oddział Toruń
 47. Prof. dr hab. Piotr M. Majewski, Uniwersytet Warszawski
 48. Prof. dr hab. Mariusz Mazur, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 49. Ida Mickiewicz-Florczak, Prezeska Stowarzyszenia Fabryka Równości
 50. Adam Musiał, edukator
 51. Dr Wiesława Nizioł, CNRS, Sorbonne Université
 52. Prof. dr hab. Anna Niżegorodcew, prof. em. Uniwersytetu Jagiellońskiego
 53. Zbigniew Nosowski, Redaktor Naczelny kwartalnika “Więź“, chrześcijański współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów
 54. Prof. zw. dr hab. Stanisław Obirek, Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski
 55. Jonathan Ornstein, Dyrektor JCC Kraków
 56. Szymon Osowski, Prezes Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska
 57. Dr Joanna Ostrowska, historyczka, Gender Studies, Uniwersytet Warszawski
 58. Dr Katarzyna Pabis-Cisowska, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 59. Dr Natalia Pamuła-Cieślak, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 60. Prof. dr hab. Rafal Pankowski, Collegium Civitas, współzałożyciel Stowarzyszenia “Nigdy Więcej”
 61. Włodzimierz Paszyński, emerytowany nauczyciel, Stołeczny Kurator Oświaty (1990-1998), Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy (2006-2018)
 62. Dr Krzysztof Persak, Instytut Studiów Politycznych PAN
 63. Prof. dr hab. Ireneusz Piekarski, Instytut Literaturoznawstwa, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 64. Lesław Piszewski, Przewodniczący Zarządu w imieniu członków Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie
 65. Joanna Podolska, Dyrektor Centrum Dialogu im. Marka Edelmana
 66. Aleksandra Polisiewicz, artystka
 67. Aleksandra Polisiewicz, artystka
 68. Janusz Poniewierski, redaktor miesięcznika “Znak”, Prezes Klubu Chrześcijan i Żydów “Przymierze” (2012 – 2015)
 69. Wojciech Przybylski, Prezes Fundacji Res Publica
 70. Prof. dr hab. Elżbieta Przybył-Sadowska, Dyrektor Instytutu Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński
 71. Danuta Przywara, Prezes Zarządu, Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
 72. Dr Marek Radziwon, Uniwersytet Warszawski
 73. Agata Rakowiecka, Dyrektorka JCC Warszawa
 74. Dr Sebastian Rejak, p.o. Dyrektora AJC Central Europe
 75. Prof. dr hab. Shoshana Ronen, Kierownik Zakładu Hebraistyki, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski
 76. Bp Jerzy Samiec, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP
 77. Paula Sawicka, Przewodnicząca Rady Programowej Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
 78. Michael Schudrich, Naczelny Rabin RP
 79. Prof. Aleksander Skotnicki, Uniwersytet Jagielloński, Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii Collegium Medicum UJ (1993–2018)
 80. Ewa Sobczyk, doktorantka w Katedrze Historii Sztuki XX w. w Europie Środkowej i na Emigracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 81. Dr hab. Ewa Solska, Instytut Historii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 82. Dr hab. Paweł Sowiński, Instytut Studiów Politycznych PAN
 83. Arkadiusz Stachowiak, Założyciel i Prezes, Amicitia Foundation
 84. Zygmunt Stępiński, Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
 85. Prof. zw. dr hab. Dariusz Stola, Instytut Studiów Politycznych PAN
 86. Anna Stypuła, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński
 87. Joanna Szczęsna, publicystka
 88. Red. Adam Szostkiewicz, Polityka, wcześniej Tygodnik Powszechny
 89. Robert Szuchta, nauczyciel, LXIV LO im. S. I. Witkiewicza w Warszawie, pierwszy polski laureat Nagrody Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”
 90. Alina Świdowska, w imieniu Stowarzyszenia Drugie Pokolenie
 91. Gołda Tencer, Dyrektor Teatru Żydowskiego
 92. Prof. dr hab. Piotr Trojański, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 93. Marian Turski, Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny
 94. Ks. prof. dr hab. Alfred Wierzbicki, Instytut Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 95. Piotr Wiślicki, Przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny
 96. Prof. zw. dr hab. Rafał Wnuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 97. Damian Wutke, Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
 98. Dr Ewa Żmijewska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 99. Prof. zw. dr hab. Sławomir Jacek Żurek, Dyrektor Międzynarodowego Ośrodka Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, PTSŻ

Tak jak napisałem na początku: Przemysława Czarnka – jeśli jego choroba ma oznaczać „dyplomatyczne” zniknięcie z listy nominowanych – będzie nam szkoda, co więcej kolejny raz przekonamy się, że charakter Prezydenta i większości parlamentarnej okaże się słaby – czyli jak dawniej dojdzie do zdrady programu wyborczego, będzie paradoks constansu równi pochyłej.

Jeśli jednak te nominacje na raty, blokowanie nominacji złych, to ma być dalszy ciąg zmagań w obozie o realizację zobowiązań wyborczych i ma to być oby owocne postawienie sprawy na ostrzu noża, dotyczące ocalenia losu Polski a także Europy Środkowo-Wschodniej przed dominacją, to nawet jeśli miałoby to doprowadzić do nowych wyborów, pogrzebania polityki ustępstw, odrzucenia krętaczy i krętactwa z polityki polskiej, to jest to walka, która może nam wszystkim przynieść i zaszczyt, i nadzieje na Polskę oraz Europę państw narodowych, patriotycznych opartych na zasadach cywilizacji łacińskiej.

Marcin Dybowski

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz