Powstał Oddział Stowarzyszenia RKW w Aleksandrowie Łódzkim

30 stycznia 2016 roku w Aleksandrowie Łódzkim odbyło się zebranie założycielskie lokalnego Odziału Stowarzyszenia RKW-RKW. W spotkaniu założycielskim wzięło udział 8 osób. W tajnym głosowaniu wybrano zarząd w składzie: prezes Oddziału RKW –  Ewa Czachorowska, wiceprezes – Jakub Jaros, skarbnik – Justyna Sobczak.

Podczas zebrania, w gorącej dyskusji, nakreślono kierunki działania na najbliższe półrocze, ważne dla lokalnej społeczności, a zarazem zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia RKW-RKW.

Wśród propozycji konkretnych działań, znalazły się m.in.:

1. Inicjatywa ,,Odsyłamy tablicę do Moskwy” –  od kilkudziesięciu lat jedną z „wizytówek miasta jest znajdująca się w jego centrum, tuż przed wejściem do Urzędu Miasta tablica upamiętniająca żołnierzy Armii Czerwonej. Dotychczas, pomimo kilku prób (również udanych) zniszczenia tablicy oraz licznych głosów domagających się jej usunięcia,  przedstawiciele władz Miasta nie wykazywali żadnego zainteresowania w spełnieniu życzenia mieszkańców. My nie chcemy jej niszczyć  – chcemy odesłać ją tam gdzie jest jej miejsce – do Moskwy.

2. Współorganizacja Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Aleksandrowie Łódzkim, w tym m.in. konkurs dla uczniów aleksandrowskich szkół, oraz rajd tropem Szarego Wilka.

3. Zawarcie porozumienia pomiędzy odziałem Stowarzyszeniem RKW Aleksandrów Łódzki  i organizacjami patriotycznymi działającymi na terenie miasta tj. Klubem Gazety Polskiej, Młodzieżą Wszechpolską , aleksandrowskim oddziałem Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej im. gen. St. Sojczyńskiego „Warszyca”, w tym z oddziałem obrony terytorialnej, SJS 1219 im. gen. Józefa Bułaka – Bałachowicza.

4. Kierunki tworzenia lokalnych mediów, m.in.  strony internetowej, fanpage, telewizji internetowej.

5. Prace nad pozyskaniem kolejnych członków stowarzyszenia, sponsorów lokalnych działań oraz  sali spotkań. 

6. Przeprowadzenie akcji zbierania podpisów dla zorganizowania referendum w sprawie zakazu sprzedaży ziemi obcokrajowcom oraz odnośnie przyjęcia imigrantów.

7.Kontrola działań władz Miasta i Gminy w kwestiach kluczowych dla mieszkańców.

8. Przygotowanie kolejnych spotkań dla mieszkańców z zaproszonymi gośćmi( pisarze, politycy, artyści, historycy).

Kategorie Bez kategorii

Powstał Oddział Stowarzyszenia RKW w Aleksandrowie Łódzkim

30 stycznia 2016 roku w Aleksandrowie Łódzkim odbyło się zebranie założycielskie lokalnego Odziału Stowarzyszenia RKW-RKW. W spotkaniu założycielskim wzięło udział 8 osób. W tajnym głosowaniu wybrano zarząd w składzie: prezes Oddziału RKW –  Ewa Czachorowska, wiceprezes – Jakub Jaros, skarbnik – Justyna Sobczak.

Podczas zebrania, w gorącej dyskusji, nakreślono kierunki działania na najbliższe półrocze, ważne dla lokalnej społeczności, a zarazem zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia RKW-RKW.

Wśród propozycji konkretnych działań, znalazły się m.in.:

1. Inicjatywa ,,Odsyłamy tablicę do Moskwy” –  od kilkudziesięciu lat jedną z „wizytówek miasta jest znajdująca się w jego centrum, tuż przed wejściem do Urzędu Miasta tablica upamiętniająca żołnierzy Armii Czerwonej. Dotychczas, pomimo kilku prób (również udanych) zniszczenia tablicy oraz licznych głosów domagających się jej usunięcia,  przedstawiciele władz Miasta nie wykazywali żadnego zainteresowania w spełnieniu życzenia mieszkańców. My nie chcemy jej niszczyć  – chcemy odesłać ją tam gdzie jest jej miejsce – do Moskwy.

2. Współorganizacja Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Aleksandrowie Łódzkim, w tym m.in. konkurs dla uczniów aleksandrowskich szkół, oraz rajd tropem Szarego Wilka.

3. Zawarcie porozumienia pomiędzy odziałem Stowarzyszeniem RKW Aleksandrów Łódzki  i organizacjami patriotycznymi działającymi na terenie miasta tj. Klubem Gazety Polskiej, Młodzieżą Wszechpolską , aleksandrowskim oddziałem Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej im. gen. St. Sojczyńskiego „Warszyca”, w tym z oddziałem obrony terytorialnej, SJS 1219 im. gen. Józefa Bułaka – Bałachowicza.

4. Kierunki tworzenia lokalnych mediów, m.in.  strony internetowej, fanpage, telewizji internetowej.

5. Prace nad pozyskaniem kolejnych członków stowarzyszenia, sponsorów lokalnych działań oraz  sali spotkań. 

6. Przeprowadzenie akcji zbierania podpisów dla zorganizowania referendum w sprawie zakazu sprzedaży ziemi obcokrajowcom oraz odnośnie przyjęcia imigrantów.

7.Kontrola działań władz Miasta i Gminy w kwestiach kluczowych dla mieszkańców.

8. Przygotowanie kolejnych spotkań dla mieszkańców z zaproszonymi gośćmi( pisarze, politycy, artyści, historycy).