Powstał Oddział RKW Radomsko

W dniu 11 stycznia 2016 r. w Radomsku odbyło się walne zgromadzenie wolontariuszy RKW z terenu miasta biorących czynny udział w komisjach podczas zeszłorocznych wyborów prezydenckich, parlamentarnych i referendum. Wszyscy zebrani byli przeszkoleni w ubiegłym roku pod kątem zapobiegania fałszerstwom wyborczym. Celem zebrania było powołanie oddziału Stowarzyszenia RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy w Radomsku. W drodze tajnego głosowania przewodniczącym Oddziału Stowarzyszenia RKW Radomsko wybrany został pan Waldemar Szwedowski, a członami Zarządu: pani Krystyna Gzik, która objęła stanowisko wiceprzewodniczącego i pani Irena Frost, która została sekretarzem-skarbnikiem. Oddział RKW Radomsko liczy 15 członków.

W planie są spotkania z pozostałymi wolontariuszami w powiecie radomszczańskim, gdyż dotąd nie było takiej możliwości z przyczyn technicznych. Wszyscy obecni członkowie Stowarzyszenia RKW wezmą udział  w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta w dniu 7 lutego 2016 r.

Kategorie Bez kategorii

Powstał Oddział RKW Radomsko

W dniu 11 stycznia 2016 r. w Radomsku odbyło się walne zgromadzenie wolontariuszy RKW z terenu miasta biorących czynny udział w komisjach podczas zeszłorocznych wyborów prezydenckich, parlamentarnych i referendum. Wszyscy zebrani byli przeszkoleni w ubiegłym roku pod kątem zapobiegania fałszerstwom wyborczym. Celem zebrania było powołanie oddziału Stowarzyszenia RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy w Radomsku. W drodze tajnego głosowania przewodniczącym Oddziału Stowarzyszenia RKW Radomsko wybrany został pan Waldemar Szwedowski, a członami Zarządu: pani Krystyna Gzik, która objęła stanowisko wiceprzewodniczącego i pani Irena Frost, która została sekretarzem-skarbnikiem. Oddział RKW Radomsko liczy 15 członków.

W planie są spotkania z pozostałymi wolontariuszami w powiecie radomszczańskim, gdyż dotąd nie było takiej możliwości z przyczyn technicznych. Wszyscy obecni członkowie Stowarzyszenia RKW wezmą udział  w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta w dniu 7 lutego 2016 r.