Powstał Oddział Powiatowy Stowarzyszenia RKW w Białymstoku

25 listopada 2015 r. odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Powiatowego Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy w Białymstoku. Do Stowarzyszenia przystąpiło w sumie 13 osób, w tym trzy nowe. W tajnych wyborach przewodniczącym Zarządu wybrano Danutę Rodziewicz. Do Zarządu weszli: Krzysztof Nowakowski, który został wiceprzewodniczącym i Janina Bożena Korzińska.

Po ukonstytułowaniu się Oddziału członkowie Stowarzyszenia zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.

Członkowie RKW Białystok

Nowy Zarząd, od lewej: Danuta Rodziewicz, Krzysztof Nowakowski i Bożena Korzińska

W zebraniu wzięli udział Jerzy Targalski, który przedstawił cele i zadania Stowarzyszenia w walce o zmianę systemu okrągłostołowego degenerującego życie społeczne i polityczne w Polsce. W czasie spotkania wręczono koordynatorom z Białegostoku i powiatu białostockiego pamiątkowe Dyplomy za udział w organizacji kontroli wyborów.

 

 

Kategorie Bez kategorii

Powstał Oddział Powiatowy Stowarzyszenia RKW w Białymstoku

25 listopada 2015 r. odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Powiatowego Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy w Białymstoku. Do Stowarzyszenia przystąpiło w sumie 13 osób, w tym trzy nowe. W tajnych wyborach przewodniczącym Zarządu wybrano Danutę Rodziewicz. Do Zarządu weszli: Krzysztof Nowakowski, który został wiceprzewodniczącym i Janina Bożena Korzińska.

Po ukonstytułowaniu się Oddziału członkowie Stowarzyszenia zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.

Nowy Zarząd, od lewej: Danuta Rodziewicz, Krzysztof Nowakowski i Bożena Korzińska

W zebraniu wzięli udział Jerzy Targalski, który przedstawił cele i zadania Stowarzyszenia w walce o zmianę systemu okrągłostołowego degenerującego życie społeczne i polityczne w Polsce. W czasie spotkania wręczono koordynatorom z Białegostoku i powiatu bialostockiego pamiątkowe Dyplomy za udział w organizacji kontroli wyborów.