Polska nie ma wyboru, musi budować Międzymorze, aby zachować niepodległość – dr Jacek Bartosiak

Musimy sobie zdać z tego sprawy, że my byliśmy imperium lądowym, nie bez przyczyny ono było do punktu ciążenia komunikacyjnego do linii Wisły i Warty, z jak ramiona rozprowadzające się na Wschód aż do zlewni Dniepru i Dźwiny. To był naturalny układ komunikacyjny z dominującą siłą gospodarczą Korony, która była w stanie chronić się przed Moskwą i przed napadami od Morza Czarnego. (…) I chodzi o to, że strefy buforowe na Wschodzie, mówiąc językiem geopolityki, to jest Białoruś i Ukraina… (…) Dlatego popieramy niepodległość Ukrainy, bo chcemy mieć bufor na Wschodzie. I dlatego Piłsudski w maju 1920 roku wysłał wojska na ofensywę kijowską, żeby stworzyć bufor na Wschodzie. (…) I stąd mamy te plany Trójmorza, Międzymorza, pomostu bałtycko-czarnomorskiego, ABC…

Dr Jacek Bartosiak
Ekspert ds. geostrategicznych

źródło: jagiellonia.org

Dodaj komentarz