NIE MA SZACUNKU DLA NIKOGO I DLA NICZEGO. JEST TYLKO ZBRODNIA, SWAWOLA I NIEWOLNICTWO

W przestrzeni życia wytwarza się atmosferę wrogą szacunkowi, a wręcz nieład, w którym każdy lekceważy wszystko i wszystkich, usprawiedliwiając swe zachowanie tolerancją i nowymi czasami, w których każdy ma prawo do swojego zdania, wolności i równego traktowania. To wszystko daje nam kierunek w stronę cywilizacji śmierci, gdzie nie ma szacunku dla nikogo i dla niczego. Jest tylko zbrodnia, swawola i niewolnictwo. Gdy zdobędziemy się na szacunek, umocnimy nasze rodziny, naród i wyzwolimy się z sieroctwa – mówił prof. Paweł Skrzydlewski, filozof z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, w felietonie z cyklu „Spróbuj pomyśleć” na antenie Radia Maryja.

Gość Radia Maryja zauważył, że 2021 rok przynosi nowe wyzwania, którym możemy sprostać „dzięki praktykowaniu cnót społecznych”.

– Jest wśród nich szacunek. Cnota nazywana po łacinie „obserwancja” stanowi bezpośredni owoc pietyzmu i wyraża się w żywieniu czci i posłuszeństwa szczególnie dla tych, którzy są osobami sprawującymi władzę, którzy są dla nas jak ojciec, czyli ktoś, kto daje życie, kto życie karmi, umacnia, formuje, a w razie potrzeby walczy o nie i go broni. Szacunku uczą nas przede wszystkim ojcowie. Cnota szacunku tak ważna dla rodziny, życia narodowego i państwowego, i ogólności dla umacniania wszelkiej przyjaźni, i miłości między ludźmi ma dziś wielu wrogów. Fałszywie przedstawia się ją jako formę bezrozumnej uległości wobec kogoś, jako skutek braku asertywności i przebojowości. Miałaby ona pozbawiać człowieka inwencji i wolności, zagrażać samodzielności i wytwarzać w człowieku ducha niewolnictwa. Z tej racji zachęca się dzisiaj młodych, ale także i dojrzałych, by nie żywili dla nikogo i niczego szacunku, i byli sobą, byli wolni, kreatywni, i niezależni, by ostatecznie uwierzyli tylko w siebie i sobie, i by ich mottem życiowym stało się zawołanie: Non serviam, czyli nie służę nikomu i niczemu   – powiedział filozof z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

Prof. Paweł Skrzydlewski zwrócił uwagę, że we współczesnym świecie człowiek, który podważa szacunek, kieruje się egoizmem i nie myśli o bliźnim.

– Idąc za nauką negującą szacunek, człowiek współczesny musi popadać w ciągłe i rozliczne konflikty, w których chce przede wszystkim zachować swoje dobro, nie licząc się z dobrem innych, z dobrem łączącym wszystkich. Na skutek braku prawdziwego szacunku pojawia się w rodzinie, w społeczności zawodowej i lokalnej, narodowej i państwowej wojna, chaos i niepokój, w którym każdy walczy ze wszystkimi, stając się dla innych przysłowiowym wilkiem. W miejsce przyjaźni, oddania i służby pojawia się egoizm, pycha i nieład. Jest również prawdą, że stan powszechnego braku szacunku umożliwiają ludziom, u których nie ma honoru i jest zespół wad służalczości oraz nierozumnej podległości związany z brakiem poszanowania własnej godności i godności innych, zniewolenie bylejakością, ideologią permisywizmu, ale także nihilizmu i relatywizmu. Ostatecznie wytwarza w przestrzeni życia atmosferę wrogą szacunkowi, a wręcz swoisty nieład, w którym każdy lekceważy wszystko i wszystkich, usprawiedliwiając swe zachowanie tolerancją, partnerstwem i nowymi czasami, w których każdy ma prawo do swojego zdania, wolności i równego traktowania. To wszystko daje nam w ostateczności kierunek w stronę cywilizacji śmierci, gdzie nie ma szacunku dla nikogo i dla niczego. Jest tylko zbrodnia, swawola i niewolnictwo – podkreślił gość felietonu „Spróbuj pomyśleć”.

Należy pamiętać, że „tradycja naszej cywilizacji uczy, że szacunek jest naszą rozumną i pełną miłości odpowiedzią na dobro, na godność, zwłaszcza tych, którzy sprawują władzę, którzy są jak rodzic, jak ojciec” – wskazał rozmówca Radia Maryja.

– Szacunek jest tym, czego domaga się osoba sprawująca władzę z racji godności, jaką posiada. Godność wskazuje na sprawstwo wielkiego dobra, jakim jest życie, istnienie. Z tej racji wszelki szacunek jest manifestacją i uznaniem w kimś jego ojcostwa i przyznaniem się do swego dzieciństwa, do podobieństwa i pochodności od ojca, rodzica. Bez ojca i szacunku jest się zawsze sierotą, jest się istotą słabą niemającą wsparcia i formacji. Z tej racji żywienie szacunku dla rodziców, także dla ojczyzny, przez co przeszło nasze życie i istnienie jest w naszej cywilizacji nie tylko naturalną drogą rozwoju każdego z nas, ale także jest uwolnieniem siebie od sieroctwa, od nieznajomości swej tożsamości i celu swego istnienia  powiedział prof. Paweł Skrzydlewski.

Filozof z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie wskazał, że  szacunek jest konieczny do osobowego rozwoju człowieka, a jego brak lub osłabienie godzi w szczęście i człowieczeństwo.

– Wróg Boga i człowieka – szatan – nienawidzi szacunku i pragnie z całych swych sił, by człowiek porzucił szacunek. Dziś jak nigdy przedtem musimy mieć świadomość, że zniszczenie w ludziach cnoty i kultury szacunku, to droga do piekła, do cywilizacji śmierci. Pragnie tego diabeł dla wszystkich ludzi. Wypada życzyć wszystkim u progu 2021 roku, aby rok ten był nie tylko czasem wzrastania nas w pietyzmie, ale także szacunku, bo za szacunkiem kryje się afirmacja dobra, godności, porządku i ostatecznie Tego, który jest godzien szacunku najwyższego i pełnego, czyli Pana Boga. Gdy zdobędziemy się na szacunek, umocnimy nasze rodziny, naród, wyzwolimy się z sieroctwa, odzyskamy państwowość i należny nam honor oraz na nowo zaczniemy się uczyć. Do tego jednak trzeba silnej woli oraz zrozumienia istoty i funkcji szacunku w całym naszym życiu. Oby było nam to dane – podsumował wykładowca akademicki.

Cały felieton z cyklu „Spróbuj pomyśleć” z udziałem prof. Pawła Skrzydlewskiego można odsłuchać[tutaj].

Za: radiomaryja.pl

https://youtu.be/orFvL7QzArk

3 komentarze do wpisu „NIE MA SZACUNKU DLA NIKOGO I DLA NICZEGO. JEST TYLKO ZBRODNIA, SWAWOLA I NIEWOLNICTWO”

Dodaj komentarz