Minister Spraw Zagranicznych Litwy o Tadeuszu Kościuszce w rocznicę jego urodzin!

Dodaj komentarz