W ostatnich dniach został zaatakowany medialnie przez TVN Pan Dariusz Jakóbek – dyrektor XXXIV LO w Łodzi. Zgodnie z nowym regulaminem szkoły nie wolno umieszczać w profilach szkolnych do pracy zdalnej znaków innych niż fotografie legitymacyjne uczniów. Co oznaczało konieczność usunięcia czerwonych piorunów z profili młodzieży. Z tego powodu Dyrektor został zawieszony przez władze Łodzi.

Podpisz petycję w obronie Dyrektora!

Jan Królikowski – koordynator Komitetu Obrony Normalnej Szkoły


Jak donosi najnowszy Nasz Dziennik [27.04.2021]

Łódzkie kuratorium oświaty nie widzi podstaw do wszczynania postępowania wobec dyrektora XXXIV LO w Łodzi.

Kuratorium Oświaty w Łodzi poinformowało, że „zakończyła się kontrola w XXXIV LO w Łodzi” i „nie ma podstaw, by rzecznik dyscyplinarny wszczął postępowanie wyjaśniające wobec Dyrektora.


Komentarz redakcji: Kurator Oświaty stwierdził, iż regulamin szkolny uchwalony został zgodnie z obowiązującym statutem szkoły większością głosów rady pedagogicznej, jest zatem dokumentem obowiązującym i zgodnym z ustawą oświatową. Nie ma zatem podstaw do wszczęcia postępowania wyjaśniającego, a tym bardziej dyscyplinarnego, a już w ogóle pani Małgorzata Moskwa-Wodnicka (wiceprezedent miasta Łodzi) nie miała podstaw prawnych do zawieszenia Dyrektora za egzekwowanie legalnie wprowadzonego regulaminu.

Zawieszenie dyrektora, bądź nauczyciela jest bowiem ostatnim etapem postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, nie zaś apriorycznie i bezprawnie podejmowaną decyzją o znamionach opresji z przyczyn politycznych i światopoglądowych.

Uważamy, iż osoba tak niekompetentna, jak pani Moskwa-Wodnicka, tak lekce sobie ważąca obowiązujące prawo i przepisy oświatowe nie powinna pobierać wysokiego wynagrodzenia za zwalczanie „przeciwników” politycznych pod pozorem sprawowania funkcji urzędnika publicznego.

Jacek Biel


Część uczniów podczas lekcji zdalnego nauczania używała jako awataru czerwonych błyskawic czyli symbolu protestów przeciwników obrony życia nienarodzonych. Jedna z uczennic umieściła zaś pełny logotyp „Strajku kobiet” czyli ruchu, który ponosi odpowiedzialność za ostatnie ataki na kościoły i zakłócanie praktyk religijnych. To  uczniowskie postępowanie stało w sprzeczności z zakazem jakiejkolwiek agitacji politycznej, która obowiązuje w polskich szkołach i wprowadzenie nowego regulaminu w XXXIV LO w Łodzi miało temu zaradzić.

Podpisz petycję w obronie Dyrektora!


Poniżej przedstawiamy wywiad uczestnika Komitetu Obrony Normalnej Szkoły opisujący dość dokładnie konflikt wywołany przez łódzki Magistrat.

Komitet Obrony Normalnej Szkoły – Agnieszka Wojciechowska van Heukelom

Podpisz petycję w obronie Dyrektora!


https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz