Zawieszenie broni – zapowiadane blokady portów wstrzymane


Jest ugoda pomiędzy armatorami morskich jednostek wędkarskich a resortem żeglugi morskiej i śródlądowej. Minister Gróbarczyk podpisał ze sztabem kryzysowym armatorów porozumienie dotyczące wsparcia branży w związku z unijnym, czteroletnim zakazem połowu dorsza na wschodnim Bałtyku. Ministerstwo zobowiązało się do 7 lutego przedstawić stan prac legislacyjnych wraz z przewidywaną ilością środków przeznaczonych na wsparcie właścicieli morskich jednostek wędkarskich, a do końca marca określić dokładne warunki pomocy i rozpocząć nabór wniosków. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej walczy też o pomoc dla wędkarzy rekreacyjnych i sportowych ze środków Unii Europejskiej, która nie zagwarantowała jej dla wszystkich poszkodowanych, wnosząc o rozszerzenie programu operacyjnego o rekompensaty również dla tej branży, pominiętej w przyjętych wcześniej zapisach odnośnie odszkodowań. Gotowa jest też korzystna dla nich nowelizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, dzięki której wędkarze za złomowanie jednostek rybackich i zakończenie działalności otrzymają odpowiednie rekompensaty. Stowarzyszenie Armatorów Jachtów Komercyjno-Sportowych ma zamiar utrzymywać jednak pogotowie strajkowe dopóki ministerstwo nie wywiąże się ze zobowiązań porozumienia.

Na podstwie 24kurier.pl

Obraz susawinq z pixabay.com

Dodaj komentarz