MF/KAS: Współpraca gospodarcza w państw Grupy Wyszehradzkiej. Dziś podpisano wspólną deklarację

MF/KAS informuje:

Współpraca gospodarcza w państw Grupy Wyszehradzkiej. Dziś podpisano wspólną deklarację.

– 4 września w Warszawie ministrowie finansów państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) przyjęli deklarację o kontynuacji współpracy gospodarczej.

– Polska Prezydencja w V4 zbiegła się w czasie z kryzysem COVID-19. Walka z jego negatywnymi skutkami ekonomicznymi ma także wymiar regionalny.

– Podczas spotkania poprzedzającego podpisanie deklaracji, ministrowie rozmawiali m.in. na temat aktualnych wyzwań gospodarczych w Europie oraz o współpracy w obszarze podatku VAT, w tym mobilności rynku cyfrowego.

Ministrowie finansów V4: Mihály Varga (Węgry), Eduard Heger (Słowacja), Alena Schillerová (Czechy) i Tadeusz Kościński zobowiązali się podczas piątkowego spotkania do współpracy w regionie oraz do zacieśniania relacji na forum unijnym i międzynarodowym.

Przyjęta Deklaracja jest wspólnym stanowiskiem grupy V4 wskazującym na gotowość państw do realizacji działań w świetle aktualnych wyzwań finansowo-gospodarczych w Europie i w regionie.

Jednym z obszarów wspólnego działania powinny być kwestie podatkowe w sektorze gospodarki elektronicznej. Są one priorytetowe z uwagi na dużą rolę rynku cyfrowego w czasach pandemii i wymagają wypracowania modelu współpracy administracyjnej państw. Rozmowy dotyczyły także kwestii globalnego opodatkowania minimalnego, przeciwdziałania wyłudzeniom podatkowym i walki z przestępczością gospodarczą – zwłaszcza w zakresie podatku dochodowego i podatku VAT.

Minister Tadeusz Kościński zwrócił uwagę, że współpraca przy zwalczaniu oszustw podatkowych jest dla Polski jednym z priorytetów. „Kraje muszą ściśle współdziałać, aby skutecznie zapobiegać próbom unikania opodatkowania i wspólnie zwalczać oszustwa. Chcemy pracować razem, bo to gwarancja powodzenia” – powiedział minister.

Tematem rozmów były także aktualne priorytety Unii Europejskiej, takie jak nowy system zasobów własnych UE. W deklaracji poruszono też kwestię neutralności klimatycznej. Zdaniem ministrów finansów V4, transformacja klimatyczna powinna być opłacalna, a także społecznie zrównoważona i sprawiedliwa z poszanowaniem uwarunkowań krajowych. Ministrowie odnieśli się również do tematu większej skuteczności unijnych przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tym powołania nowej unijnej centrali nadzoru przeciwdziałania praniu pieniędzy w jednym z krajów V4.

Kolejnym z poruszonych zagadnień była aktualna sytuacja gospodarcza na świecie.

Ministrowie zgodzili się, że aktualnie wdrożone inicjatywy finansowe nakierowane na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 powinny mieć priorytetowe miejsce na agendzie międzynarodowych instytucji finansowych. Konieczne jest jednak monitorowanie sytuacji i w razie potrzeby – wprowadzanie kolejnych rozwiązań.

Ministrowie uzgodnili, że spotkają się w czerwcu 2021 r., aby kontynuować dialog w obszarach uzgodnionych we wspólnie podpisanej Deklaracji.

źródło: MF/KAS

Dodaj komentarz