Cztery sposoby wydawania pieniędzy

Autor: Paweł Wiśniewski

Chciałbym nawiązać do interpelacji radnego Tomasza Anielaka, w której wyraził zainteresowanie kontraktem podpisanym przez Urząd Miasta Łodzi dotyczącym wynajęcia ambulansu na 14 dni, na okrągłą sumkę stu tysięcy złotych.

Pojazd miał być wykorzystany do badań mieszkańców na obecność Covid-19. Pierwszy okres obejmował dni: 17-30 kwietnia. Mimo, że dwa dni wcześniej miało miejsce posiedzenie Rady Miasta, to radni nie zostali poinformowani o projektowanym przedsięwzięciu. W związku z zaistniałą sytuacją radny Anielak dnia 20 kwietnia złożył pierwszą interpelację, w której odniósł się do wielu niejasnych aspektów sprawy.

Dlaczego wybrano tak drogą ofertę? Skąd wynikła kwota kontraktu i jakie były podstawy określenia jej wysokości? Niewiadomą była też ilość zamierzonych testów na koronawirusa.

W odpowiedzi na zapytania magistrat zaprezentował swoistą próbkę autoreklamy, informując między innymi o kalkulowanej cenie jednego testu za kwotę 184 złote. W międzyczasie ponowiono kontrakt na kolejny miesiąc, tym razem za 163.000 zł za 31 dni. Można zauważyć pozytywny trend, koszt roboczo-dnia spadł z ok. 7143 zł, do ok. 5258 zł. Przejaw wzrostu gospodarności, czy też raczej pustej kasy?

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE PRAWA ŁÓDŹ


Poniżej interpelacja radnego Tomasza Anielaka

Dodaj komentarz