Coraz więcej martwych dzików w okolicach Elbląga. Konieczny jest odstrzał sanitarny

Wojewoda warmińsko-mazurski wydał rozporządzenie w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na obszarze województwa. Obowiązuje ono do 30 kwietnia.

Niemal cały region, oprócz powiatu nowomiejskiego, jest zagrożony ASF-em. Rozporządzenie dotyczy 18 powiatów oraz miast – Olsztyna i Elbląga.

W powiecie elbląskim i samym Elblągu nie maleje liczba znajdowanych szczątków zarażonych wirusem dzików. Na aktualizowanej mapie ASF wciąż nanoszone są miejsca, gdzie znajdowane są martwe dziki.

Mimo podjętych działań nie udało się zapobiec rozprzestrzenianiu wirusa, co jest widoczne m.in w powiecie elbląskim. Zdaniem służb sanitarnych, odstrzał jest konieczny, bo województwo warmińsko-mazurskie jest czwartym w Polsce pod względem liczby dzików. W pierwszym tygodniu obowiązywania rozporządzenia myśliwi odstrzelili około 400 dzików.

Rozporządzenie trafiło do wszystkich obwodów łowieckich z wyznaczoną liczbą dzików do ostrzału. Zalecenia dotyczą czasem jednej sztuki, przez kilkanaście do prawie 50 zwierząt. Tusze dzików należy przeznaczyć do utylizacji lub do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego. W pierwszym tygodniu obowiązywania rozporządzenia myśliwi odstrzelili około 400 dzików.

Relacja dźwiękowa Miry Stankiewicz w PR Olsztyn

Źródło: ro.com.pl

Foto: pixabay.com

Dodaj komentarz