Szkolenie RKW – Płock 6.10.2018 – jak PKW umożliwi fałszowanie wyborów

Praktycznie PKW pod dowództwem sędziego Hermelińskiego i innych sędziów mianowanych na odchodne przez prezydenta Komorowskiego tworzy chaos i ramy „prawne” do sprawnego sfałszowania wyborów samorządowych 2018 roku.

Nagranie szkolenia RKW dla członków komisji obwodowych i mężów zaufania oraz obserwatorów społecznych 6.10.2018 r. w Płocku. Szkolenie przeprowadził Marcin Dybowski.

Szanowni Państwo

Zapraszamy do zapoznania się z filmem ze szkolenia dość szczegółowo omawiający pilnowanie wyborów w świetle nowego Kodeksu Wyborczego i ostatnich, fatalnych uchwał PKW:
https://www.youtube.com/watch?v=RsXUatKZat8&t=13s
lub
https://stowarzyszenierkw.org/3334-szkolenie-rkw-plock-6102018-jak-pkw-umozliwi-falszowanie-wyborow

Uwaga – rozsyłane są opracowania odwracające Państwa uwagę od istotnych kwestii i maskujące dezinformację PKW. Opracowania te są niestety 
 kompromitujące ponieważ prawie wcale nie wskazują na dziury w uchwałach PKW i niebezpieczeństwa n.p. zachęcają do wydawania niekompletnych kart wyborczych, nic nie wspominają o zasadzie „długopisy precz” itp, itd.

Dlatego prosimy by pobierać udostępnione w załącznikach i na naszych stronach „gotowce”.

Do pobrania są tzw. ściągi, tabele pomocne podczas prac Obwodowych Komisji Wyborczych (dziennej i nocnej). Są tabele do sprawdzania przez nas frekwencji oraz tabele do notowania na brudno wyników głosowania na kandydatów w okręgach jednomandatowych oraz tabele do wpisywania na brudno wyników glosowania na poszczególne komitety wyborcze i kandydatów z danych list.

Przestrzegamy przed posługiwaniem się innymi „pomocami” oferowanymi pod fałszywą flagą, które niestety powielają bełkot i dwuznaczność sformułowań uchwał PKW, skupiają się na mało istotnych szczegółach a nie na tych, na które konkretnie należy zwracać uwagę podczas głosowania lub liczenia głosów!

Wystarczy zwrócić na przykład uwagę, czy w takich opracowaniach wskazuje się  na konieczność zabezpieczenia kart wyborczych, materiałów, sprawdzenie list wyborców, czy opracowanie owe powtarzają milczenie na ten temat uchwał PKW. Czy takie „pomoce” uwrażliwiają na sposób tworzenia protokołu by był to protokół ręcznie wytworzony i podpisany przez wszystkich członków komisji, czy też ledwo o tym wzmiankuje (jakby to nie miało zasadniczego znaczenia) powtarzając bełkotliwe manipulacje uchwały PKW, które ukierunkowują tworzenie protokołu tak by powstał on jednak przy pomocy systemu komputerowego. 

Wybory 2018. Dokumenty do pobrania
w dziale
https://stowarzyszenierkw.org/dopobrania
lub
https://stowarzyszenierkw.org/3323-wybory-2018-dokumenty-do-pobrania

Pozdrawiam serdecznie
Marcin Dybowski
Koordynator Krajowy sieci RKW