Orzeczenie SN dot. protestu wyborczego umożliwia fałszerstwa wyborów!

Sąd Najwyższy, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Wydział I, sygn.akt I NSW 62/19. Przewodn. SSN Marcin Łochowski, sędzia sprawozd. SSN Oktawian Nawrot, SSN Paweł Książak. Rozprawa z protestu wyborczego Agaty Cichowicz, członka OKW Nr 1 w Łomiankach. Ogłoszenie orzeczenia. Sąd uznał za wiarygodne sprzeczne ze sobą zeznania przew. OKW oraz jej z-cy i jednocześnie informatyka Komisji oraz podważył(!) prawomocność Uchwały PKW Nr 70 z dn. 26.07.2019 r. pkt 89, która stanowi, że miejscem pracy informatyka powinien być lokal wyborczy. Sąd uznał zasadność zarzutu nieoplombowania worka z materiałami wyborczymi ale jednocześnie stwierdził, że nie miało to wpływu na ważność wyborów w OKW Nr 1 w Łomiankach. Orzeczenie jest prawomocne.

Sąd Najwyższy, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Wydział I, sygn.akt I NSW 62/19. Przewodn. SSN Marcin Łochowski, sędzia sprawozd. SSN Oktawian Nawrot, SSN Paweł Książak. Rozprawa z protestu wyborczego Agaty Cichowicz, członka OKW Nr 1 w Łomiankach. Omówienie orzeczenia z wolontariuszami RKW.