Stary Rynek wypełnią letnie ogródki

W najbliższą sobotę (15 maja) uruchomione zostaną ogródki letnie w Bydgoszczy. Restauratorzy złożyli 60 wniosków związanych z dzierżawą miejskich placów i ulic. Trwają ostatnie przygotowania do ustawienia parasoli, stolików i dodatkowych kwietników.

Od 15 maja otwarte zostaną ogródki restauracyjne w całej Polsce, a dwa tygodnie później będzie można zjeść również posiłek w samym lokalu. Warunkiem będzie oczywiście zachowanie reżimu sanitarnego i trzymanie odległości od innych gości. Bydgoscy restauratorzy są już przygotowani na przyjęcie pierwszych klientów.

Pracownicy ZDMiKP przygotowali i rozstawili parasole ogródków letnich na płycie Starego Rynku. Dzięki temu restauratorzy będą mogli przyjąć pierwszych gości  już w dniu zniesienia obostrzeń. Do tej pory w ZDMiKP złożonych zostało prawie 60 wniosków o podpisanie umowy na dzierżawę terenu pod ogródki sezonowe – letnie na terenie miasta. To mniej więcej tyle co w roku ubiegłym, choć kilkanaście mniej niż jeszcze dwa lata temu.

Atrakcyjne stawki za dzierżawę

Prezydent Bydgoszczy ustalił w tym roku preferencyjne stawki za dzierżawę terenu pod ogródki sezonowe. Stawki są tak samo niskie jak w 2020 roku a preferencyjne opłaty obowiązywać będą (jeśli nie będą wprowadzane kolejne ograniczenia epidemiczne) do 11 października 2021 roku.
W tym roku opłata za działalność ogródków letnich dla wszystkich dzierżawców wynosić będzie symboliczny 1 grosz za 1m² za dzień. To oznacza, że dla prowadzących ogródki letnie ze sprzedażą alkoholu opłata zostanie obniżona aż o 99% w stosunku do stawki z 2019 roku i stanowić będzie zaledwie do 1% dotychczasowych opłat związanych z dzierżawą terenu pod ogródki letnie.

Preferencyjna opłata pobierana będzie również za działalność ogródków letnich nieprowadzących sprzedaży alkoholu. W tym przypadku kwota dotychczas obowiązująca do końca 2019 roku wynosiła 0,10 zł za 1m² za dzień. W tym sezonie będzie to tak samo jak w roku 2020 – 1 grosz za 1m² za dzień. Do wskazanej wysokości opłat z tytułu dzierżawy terenu pod ogródki letnie dodany zostanie podatek VAT.

Dzierżawcy nadal mogą występować do ZDMiKP z wnioskiem z uwzględnieniem preferencyjnych stawek za dzierżawę. Liczymy, że ponownie tak preferencyjne stawki zachęcą restauratorów do otwierania ogródków letnich i ułatwią im dalsze prowadzenie swojej działalności.

źródło: komunikat UM Bydgoszcz; https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/stary-rynek-wypelnia-letnie-ogrodki/

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz