Porządek naszego spotkania 16.01.2016 na Jasnej Górze

Informacja ze strony http://wp.me/p3vwgV-15A

Nasze spotkanie rozpoczniemy modlitwą.

11.00 Msza Święta (Bazylika Jasnogórska – Najświętszą Ofiarę za Ojczyznę złoży i wygłosi do nas kazanie JE Ks. Bp Antoni Pacyfik Dydycz).

Po Mszy Świętej u Tronu Jasnogórskiej Pani trudne sprawy mediów przedstawimy Królowej Polski, jako dojrzałą troskę o dobro wspólne, o zachowanie wartości chrześcijańskich w naszym życiu społecznym. Jest niezwykle ważne by wokół mediów zapanował ład i pokój jednoczący Polaków, by starania nasze nie pogłębiały podziałów lecz zjednoczyły Naród wokół Prawdy, Dobra i Piękna.

12.30 – 16.00 Pierwsza część obrad (Sala Ojca Kordeckiego na Jasnej Górze).

Prof. Andrzej Nowak – Przesłanie do zebranych na Konferencji POWSTAŃ POLSKO.

Ks. prof. Tadeusz Guz – Media a chrześcijański system wartości (łącze multimedialne).

Krzysztof Skowroński (Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich) – Propozycje i program zmian w mediach publicznych opracowany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.

Ks. Roman Piwowarczyk (Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy) Polskie media publiczne w dobie kryzysu.

Barbara Stanisławczyk (Prezes Polskiego Radia) Misja nowych mediów publicznych w świetle nowych uregulowań prawnych.

Elżbieta Kruk – (poseł, b. przew. KRRiT) Przyszłość mediów publicznych.

Jadwiga Chmielowska – Znaczenie i przyszłość regionalnych Ośrodków TVP i Rozgłośni Polskiego Radia.

16.00 – 17.00 Przerwa

17.00 – 20.30 Druga część obrad

Wojciech Reszczyński (publicysta, wykładowca WSKSiM w Toruniu) – Media publiczne podstawą wspólnoty narodowej.

Dorota Kania – Wpływy komunistycznych i postkomunistycznych służb specjalnych w mediach publicznych.

Jerzy Targalski (Prezes RKW) Jakie działania w mediach publicznych należy podjąć natychmiast by skutecznie stworzyć media narodowe.

Maciej Pawlicki – Refleksje i wnioski na dziś z okresu prób reformowania TVP w latach 90-tych.

Michał Karnowski – Kulisy polityczne wokół programów informacyjnych TVP – bariery i ograniczenia, konieczne zmiany.

Stanisław Markowski – Zapaść kulturowa programów poświęconych kulturze polskiej w mediach publicznych.

Mirosław Boruta (KSD) – Afirmacja polskości jako podstawowa misja mediów publicznych.

Stanisław Matejczuk (Polonia Semper Fidelis) Wizja Mediów Narodowych służących Polonii.

Bogusław Cebulski (Stow. Dolina Baryczy, Stow. RKW) – Polska wieś – ostoja tradycji i patriotyzmu. Gospodarka i kultura polskiej wsi w mediach publicznych.

Mirosław Parejko (Stow. RKW Wrocław) – Glossa o reklamie czyli media w przestrzeni publicznej – uwagi na temat nowych regulacji prawnych.

20.30 – Zakończenie i przejście do Kaplicy Jasnogórskiej.

21.00 – Apel Jasnogórski (Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej) pod przewodem JE Ks. Abpa Wacława Depo Metropolity Częstochowskiego, Przewodniczącego Rady Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu.

Zaproszeni do udziału są wszyscy, którzy troszczą się o przyszłość mediów w naszej Ojczyźnie.

 

https://youtu.be/gu_4ubivcFs