Sędzia Piotr Łukasz Andrzejewski: Orzeczenie TK ma wyraz bardzo mocnego podkreślenia pryncypium, którego w tej chwili tylko Polska jest reprezentantem…

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ma wyraz bardzo mocnego podkreślenia pryncypium, którego w tej chwili tylko Polska jest reprezentantem – przed urodzeniem osobie ludzkiej przysługują wszystkie prawa człowieka, które są gwarantowane w konstytucji czy w konwencjach praw człowieka. Zafałszowanie świadomości jest elementem toczącej się obecnie gry, która ma bardzo głęboki podtekst w zakresie walki o to, co oznacza bycie człowiekiem – powiedział Piotr Łukasz Andrzejewski, wiceprzewodniczący Trybunału Stanu, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

Sędzia Piotr Łukasz Andrzejewski odniósł się do nieopublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października br. w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. [czytaj więcej] 

– Rząd na pewno szanuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, bo tego wymaga praworządność. Jest ono szanowane przez prezydenta i premiera. Nie można domniemywać w tej kwestii braku szacunku. Kwestia dotyczy kontekstu pełnego uzasadnienia orzeczenia, które być może winno być uzupełnione. Wydaje mi się, że doszukujemy się decyzji o wstrzymaniu, a może mieć ono różne przyczyny. Należałoby o tym porozmawiać z przewodniczącą Trybunału Konstytucyjnego, a nie trzymać się domniemywań, które mogą być krzywdzące dla tych, którzy dzisiaj patrzą odpowiedzialnie na nasze życie publiczne – rozpoczął gość Radia Maryja.

Oczekuję bardzo pryncypialnego i pełnego uzasadnienia, a nie tylko incydentalnego – kontynuował.

– Moim zdaniem to orzeczenie ma wyraz bardzo mocnego podkreślenia pryncypium, którego w tej chwili tylko Polska jest reprezentantem, że przed urodzeniem osobie ludzkiej przysługują wszystkie prawa człowieka, które są gwarantowane w konstytucji i w konwencjach praw człowieka – podkreślił sędzia Trybunału Stanu.

Wskazał na istotę orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 22 października w sprawie tzw. aborcji eugenicznej.

– Podkreślanie pryncypialności tego orzeczenia, jego skutków dla Polski, człowieczeństwa i praw człowieka na świecie jest niezbędne i konieczne. Wszystko, co w konstytucji dotyka ochrony każdego człowieka, dotyczy też człowieka w fazie prenatalnej. Musimy to dzisiaj bardzo mocno akcentować, bo zafałszowanie świadomości jest elementem toczącej się obecnie gry, która ma bardzo głęboki podtekst w zakresie walki o to, co oznacza bycie człowiekiem. Jeżeli to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego będziemy konsekwentnie stosować do innych nakazów, gwarancji państwa dla praw człowieka, to trzeba powiedzieć, że gdzie ustawodawca mówi w konstytucji, że Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka, to mówimy o człowieku od chwili poczęcia – podkreślił Piotr Łukasz Andrzejewski.

Jeżeli w konstytucji jest napisane, że każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją, to możemy żądać, żeby dotyczyło to także człowieka w fazie prenatalnej – zaakcentował gość „Aktualności dnia”.

– Proszę zwrócić uwagę, jak mocno zostało wyeliminowane rodzicielstwo i sytuacja mężczyzny jako ojca. To kolejny aspekt uchodzący naszej uwadze. Wydaje mi się, że bardzo złożony jest skład osób dzisiaj manifestujących. To jest dla socjologa, socjotechnika i psychiatry problem dotyczący tego, jak dalece można umasowić służenie rzekomym wartościom po to, żeby je łamać – mówił sędzia Trybunału Stanu.

Musimy sobie wreszcie wyraźnie powiedzieć, że wypowiedziano nam wojnę – kontynuował.

– Wojna toczy się przeciwko wszystkiemu, co jest najlepsze w polskiej tradycji, tożsamości. Przy okazji próbuje się sprowadzić życie ludzkie tylko do charakteru permisywizmu materialnego. Gdzie się podziała ogromna duchowość? Gdzie jest ogromna rola i godność kobiety, które były kultywowane w czasie I Rzeczypospolitej? Trzeba uzmysłowić w polskiej edukacji, że to w naszym kraju godność i rolę kobiety wywindowano na ogromnie wysoki piedestał. Dzisiaj stoimy przed wyzwaniem, które być może postawił przed nami Pan Bóg, żebyśmy bardzo mocno dążyli do odnowienia w świecie (niezależnie od tego, jakie siły ciemności będą nas atakować) sił światła, a więc sumienia oraz etycznego porządku świata – powiedział sędzia Piotr Łukasz Andrzejewski.

Całą audycję „Aktualności dnia” z udziałem sędziego Piotra Łukasza Andrzejewskiego można odsłuchać [tutaj].

Źródło: radiomaryja.pl

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz