Opole: zaproszenie na akademickie spotkanie opłatkowe – 8 stycznia 2020

Ks. biskup dr hab. Andrzej Czaja, prof. UO, Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego serdecznie zaprasza nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych wyższych uczelni i instytutów Opola na spotkanie opłatkowe i noworoczne, które odbędzie się w auli seminaryjnej pod salą gimnastyczną (Opole, ul. Drzymały 1a) w środę 8 stycznia 2020 r. o godz. 17.

Artystyczną część spotkania przygotują osoby związane z Duszpasterstwem Nauczycieli Akademickich z okazji XX-lecia jego istnienia.

Ufając, że zechcecie Państwo przyjąć nasze zaproszenie, życzymy radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia!  

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszają

                          ks. Radosław Chałupniak, dziekan Wydziału Teologicznego UO

                          ks. Marcin Worbs, duszpasterz nauczycieli akademickich

Dodaj komentarz