Założenie Oddziału Stowarzyszenia RKW w Tuchowie

28 lipca odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Stowarzyszenia RKW w Tuchowie. W tajnych wyborach wybrano przewodniczącego oddziału – koordynatora gminnego Dariusza Strzelczyka. Do Zarządu wybrano także Bożenę Turek, która została wiceprzewodniczącą i Agnieszkę Pietruchę – skarbnika.

W sobotę, 1 sierpnia o godz. 18 w Tuchowie odbędzie się zebranie założycielskie Powiatowego Oddziału Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy. Zainteresowanych prosimy o kontakt z p. Lechem Józefem Michalskim, tel. 14-65-19-455  519-716-403, mail:  tvszerzyny@gmail.com
Adres spotkania sobotniego: 33-170 Tuchów, ul. Graniczna 8c – Dariusz Strzelczyk, tel. 660-192-068, mail. arianusz@gmail.com

Kategorie Bez kategorii